Knihovníci zo Slovenska a Čiech si vymieňali nápady 
Projekt Komunitná knižnica prilákal na Domašu desiatky knihovníkov.

08.06.2018 | Prešovský kraj | Autor: M.Zdražilová

Knižnice už totiž v súčasnosti nie sú len požičovňami kníh. Stali sa priestorom, v ktorom dochádza k prepájaniu ľudí a skupín, posilňujú tiež ich vzťah k miestu, v ktorom žijú.

"Knižnice už nerobia len aktivity na podporu čítania, realizujeme aj množstvo iných podujatí na posilnenie života komunity, v ktorej pôsobíme. Spolupracujeme s inštitúciami, organizáciami a pružne reagujeme na ich požiadavky," vysvetlila pre TASR Emília Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorá organizovala trojdňový seminár na túto tému v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.

Zúčastnilo sa na ňom približne 30 prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky. "Je to taká burza nápadov," priblížila myšlienku stretnutia. Komunitná knižnica totiž podľa jej slov nepredstavuje len aktivity, ale aj ich prezentáciu medzi ľuďmi pôsobiacimi v tejto oblasti.

Tohtoročný seminár Komunitná knižnica bol zameraný na rodinu. "To znamená, čo všetko sa pre ňu v týchto inštitúciách pripravuje," spomenula. Na základe niektorých skúseností a príspevkov môžu podľa jej ďalších slov knihovníci rozvíjať ďalšie aktivity. "Môžu nám ukázať medzery, kde by sme mohli ako knižnice zabrať," dodala.

"Podstata Komunitnej knižnice je v tom, že my cítime problém a chceme naň reagovať," spomenula v tejto súvislosti napr. kurzy nemčiny, ktoré vo vranovskej knižnici realizujú pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. "Už aj seniori sa ukázali, že sa chcú učiť nemčinu, lebo majú deti v zahraničí a chcú ich navštíviť. Takže sa nám vytvára nová skupina ľudí," podotkla.

Ako ďalší príklad použila napr. 3D tlač v ich knižnici, ktorá bola práve na platforme komunitnej knižnice prezentovaná a do ich priestoru pritiahla záujemcov o túto technológiu, ktorí by podľa nej do knižnice možno nikdy nevstúpili. "Rozširujeme počet návštevníkov aj takouto formou," poznamenala. Seminár Komunitná knižnica realizuje Hornozemplínska knižnica od roku 2008, naposledy tomu bolo pred dvoma rokmi. Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24.mája - Festival kumštu remesla a zábavy

Starý zámok v Banskej Štiavnici

25.mája - Majstrovstvá sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek

Amfiteáter Terchová

26.mája - 21. ročník pivovarsko-hradnej sedemtisícovky

Bežecké preteky Veľký Šariš