Miesto prvého kontaktu pre vysokoškolákov v Kežmarku
Poskytne pomoc študentom Vysokou školou ekonómie a manažmentu.

06.06.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Vlaňajší decembrový podpis memoranda o spolupráci medzi mestom Kežmarok a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave bol prvým impulzom k naštartovaniu vysokoškolského vzdelania pod Tatrami. V tejto súvislosti minulý týždeň v Kežmarku otvorili miesto prvého kontaktu (MPK) tejto vysokej školy, ktoré sídli v budove Barónky na Hlavnom námestí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová.

Hlavnou úlohou MPK bude poskytovať administratívnu podporu a pomoc študentom tejto vysokej školy. Kancelária im sprostredkuje konzultácie k vybraným témam predmetov študijných programov, ako aj k seminárnym a záverečným prácam.

„Podporu memorandu, ktoré bolo podpísané 4. decembra minulého roka, vyjadrilo 11 primátorov okolitých miest. Teraz sa pridali aj ďalší zo Združenia miest a obcí Spiša," dodala Šlosárová.

V budove Barónky má podľa nej v pláne sídliť aj Podnikateľský klub Spiša, ktorý vznikol pri príležitosti otvorenia MPK. Ide o občianske združenie, ktorého cieľom je zvyšovanie vzdelanosti občanov Slovenska v porovnaní s občanmi jednotlivých regiónov Európskej únie. Zameriavať sa bude na rôzne oblasti, najmä finančníctvo, poisťovníctvo, podnikanie, štrukturálne fondy, verejnú správu a ďalšie.

„Budujeme Smart Green City, kde si všetci nájdu to svoje miesto pre život. Všetko tvoria ľudia a vzdelaní ľudia sú pridanou hodnotou pre každé mesto. Teším sa, že aj študenti tejto vysokej školy budú budovať naše mesto, možno celý región," uzatvára primátor Kežmarku Ján Ferenčák.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička