Nositeľov priezviska Ďureje možno nájsť i v Taliansku 
Seriál TASR o zaujímavostiach v slovenských obciach a mestách.

04.06.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

V Lehote pod Vtáčnikom, Prievidzi, Dolných Vesteniciach, ale i v Taliansku možno nájsť nositeľov priezviska Ďureje. Priezvisko, ktoré je odvodené od krstného mena Juraj, niektorí skloňujú, iní zase trvajú na jeho uvádzaní v nominatíve. Ďurejovci sa najmä na dedinách poznávajú podľa prezývok.

„Treba povedať, že je to zaujímavé priezvisko. Vyjadrenie Slovenskej akadémie vied hovorí o tom, že ide o odvodené slovo od slova Juraj. V minulosti priezviská vychádzali z profesných vecí alebo podobne, nám prischlo priezvisko pod menom Juraj," spomenul Michal Ďureje.

Keď genealogicky pátral po svojich predkoch, z materiálov sčítavania ľudu a iných dokumentov z Uhorska sa Ďurejovci písali s písmenom G namiesto Ď, teda mali pomaďarčené meno, čo ešte však podľa neho neznamená, že ide o maďarské priezvisko. „Mňa vtedy veľmi rozosmialo, že jeden pán sa volal Gyureje Ďuro, keby sme to teraz preložili s trochou vtipu, tak je to Jurajov Juraj," podotkol.

Ďurejovcov v obciach Prievidzského okresu žije viac, v hojnom zastúpení ich možno nájsť v Kocuranoch, Lehote pod Vtáčnikom, Prievidzi či Dolných Vesteniciach, nie všetci sú však bližšia či vzdialená rodina. Rozlišujú sa tak prezývkami, ktoré odkazujú na povolanie ich predkov, prípadne rodné meno matky a identifikujú tak konkrétnu vetvu Ďurejovcov.

„Keď sa stretnem s niekým z tých okolitých obcí a pýtajú sa ma, tak častokrát poznajú mojich predkov, ktorých som ja nepoznal. Mňa skôr poznajú cez priezvisko po mame, ktorá je Hurtišová. Maminu vetvu Hurtišovcov volali Lapajovci, lebo starý otec mojej mamy kúpil značné pozemky od istého maďarského zemana po mene Lapaj Jánoš a takto nás už deti Ďurejovcov identifikovali," priblížil Ďureje. Niektorí však svoje prezývky, a to najmä na dedinách, podľa neho vnímajú ako hanlivé.

S priezviskom Ďureje má Michal i niekoľko vtipných zážitkov. Jeho vysokoškolský profesor Ivan Dubnička mu kedysi povedal, že je to meno ako pre spisovateľa, komické situácie ho však stretávajú, keď rieši niečo so svojimi menovcami.

„Pred odovzdávaním výsledkov volieb do samosprávnych krajov pred piatimi rokmi, keď sme organizačne komunikovali s políciou, som sa zoznámil s policajtom menovcom Michalom Ďurejem. Naozaj som nevedel, či si zo mňa robí žarty alebo je to realita. Keď sme sa zase zobrali s manželkou Lenkou, prišiel ma pozrieť brat, no netrafil do správneho vchodu na tej istej ulici. Zazvonil v inom vchode rodine Ďurejovej, žena sa vo zvončeku ozvala a on odpovedal, že si poprosí Lenu Ďurejovú. Vyšla staršia pani, ktorá sa volá Helena. Brat mi potom do práce volal, či som vymenil ženu," zaspomínal si Ďureje.

Skloňovať či neskloňovať toto priezvisko? „Naozaj neviem, mne je to jedno, nikdy som tomu neprikladal váhu," dodal Ďureje, ktorý si svojimi menovcami v Taliansku píše cez sociálnu sieť.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov