Priemerný vek v Lazanoch je 40 rokov
Obec v okrese Prievidza vyhľadávajú ľudia pre bývanie aj pre dobrú dostupnosť do okresného mesta.

20.01.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: Ján Lašák

K pôvodným slovanským osídleniam na hornej Nitre patria Lazany. Obec v okrese Prievidza, ktorá bola v minulosti známa i štátnym protitrachómovým ambulatóriom, vyhľadávajú ľudia pre bývanie aj pre dobrú dostupnosť do okresného mesta. 

 "Vznik Lazian môžeme predpokladať ešte pred 12. storočím, prvá písomná zmienka o našej obci bola v roku 1430, a to v listine, ktorou Noffryovci dostali bojnické panstvo," spomenula starostka Jana Matiašková. Pôvodní obyvatelia Lazian sa podľa nej zameriavali viac-menej na poľnohospodárstvo. 

 

               

FOTO: Na snímke zrekonštruovaný starý rodiný dom nazývaný Zvonárike domktorý ukrýva v sebe obecné múzeum. V Lazanoch 19. januára 2018. FOTO TASR - Radovan Stoklasa

 

V roku 1479 darovali Noffryovci osadu bojnickému oltárnictvu sv. Antona Pustovníka. Odvtedy sa lazianskym zemepánom stala fara v Bojniciach. Bojnický prepošt František Žilka dal v roku 1692 postaviť obecný chudobinec, z ktorého sa do konca 19. storočia vyvinula dobre zariadená malá nemocnica.

"Netradičným v našej obci bolo protitrachómové laboratórium," podotkla Matiašková. Štátne ambulatórium v Lazanoch zriadili za prvej republiky, boj proti vtedy rozšírenej sociálnej chorobe hornej Nitry zabezpečovalo aj pre okolie. 

 "Naša obec má v súčasnosti necelých 1700 obyvateľov, máme tu plne organizovanú základnú školu, kde chodí 200 detí, spoločný obvod máme aj so susednou obcou Poruba. Popri základnej škole máme materskú školu, kde chodí 40 detí," načrtla. 

 

               

FOTO: Na snímke ukážka lazianskych krojov v obecnom múzeu nazývanom Zvonárike dom. V Lazanoch 19. januára 2018. FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Priemerný vek obyvateľov ku koncu minulého roka podľa nej bol len 40 rokov. "Nie sme až taká stará obec, ale môžeme sa pochváliť, že naša najstaršia občianka sa v januári tohto roka dožije krásnych 97 rokov. Okrem toho, že sa nám pekne deti rodia, tak sa nám obyvatelia dožívajú aj pekného veku," priblížila. 

 Obec sa môže pochváliť i významnými osobnosťami, pôsobil tu farár Daniel Latyak, fráter Štefan Petic. Žil tu paralympionik Jakub Krako, ktorý má i čestné občianstvo obce. Družobným mestom Lazian je český Úsov.  

 

 

 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

30.september - Deň Paľa Bielika

Prvý ročník spomienkového podujatia v Kynceľovej

1.október - Bitka o Bratislavu 2022 - Prešporok 1620

Rekonštrukcia bitky o Bratislavu, Sad Janka Kráľa

2. október - Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Skalica, Námestie slobody