Beluša zdigitalizovala mapu všetkých troch obecných cintorínov

15.11.2021 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

 Na snímke farský kostol sv. Alžbety Uhorskej, postavený v roku 1560 a zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. FOTO TASR - Radovan Stoklasa , 10. augusta 2013.


Po úprave prevádzkových poriadkov na pohrebiskách a cintorínskych poplatkov zdigitalizovala samospráva obce Beluša v Púchovskom okrese mapu všetkých troch cintorínov. Obyvateľom obce je tak k dispozícií virtuálna mapa cintorínov v Beluši i miestnych častiach Hloža a Podhorie.

„Pasportizácia takmer 3000 hrobov bola spracovávaná od letných mesiacov a digitalizáciou hrobových miest chceme prispieť k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb aj z dôvodu, že všetky tri cintoríny ako pietne miesta sú v správe obce. Elektronické spracovanie množstva údajov bolo hradené z obecného rozpočtu v sume 4596 eur. Okrem digitalizácie troch cintorínov obec tento rok zakúpila nové informačné tabule a obnovila poškodené lavičky na cintoríne v Hloži a v Podhorí, “ priblížil prednosta obecného úradu Patrik Štrbák.

V programe je podľa neho možné vyhľadávanie hrobových miest podľa mena, priezviska, rodného priezviska zosnulého, dátumu narodenia i úmrtia. Jednotlivé hroby na mape sú očíslované a po kliknutí sa objavia detaily o type hrobu, termíne platby nájmu za hrobové miesto, informácie o zosnulých i aktuálne fotografie hrobového miesta. Údaje na mapách sú aktuálne k 31. 10. 2021. Údaj o nájomcovi je v nadpise anonymizovaný.

“Digitálna mapa je kópiou reálneho stavu všetkých troch cintorínov, vrátane zachovania rozmiestnenia, zelených plôch, prívodov vody a orientácia v ňom je veľmi jednoduchá. Všetky špecifiká na cintorínoch vysvetľuje legenda. Spracovateľ pri zakresľovaní rozlíšil napríklad aj povrchovú úpravu hrobového miesta. Podľa zobrazenia na mape zistíte, či má hrob pevnú kryptu, zelený alebo kameninový povrch. Farebne sú označené voľné a rezervované hrobové miesta,“ doplnil Štrbák.