Vlkanová má v erbe vlka, ale jej názov s ním nesúvisí 
Zo zachovaných kultúrnych pamiatok sa v obci nachádza aj renesančný kaštieľ.

03.06.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: E.Krčová

Hoci obec Vlkanová v Banskobystrickom okrese má v erbe vlka, jej názov s ním nesúvisí. Obec v súčasnosti prekročila hranicu 1300 obyvateľov a v posledných rokoch stále pribúdajú. Ich odliv nehrozí, práve naopak, je pravdepodobné, že sa ich počet bude zvyšovať. Už dnes je tam v dvoch priemyselných parkoch zamestnaných okolo 1700 ľudí, ktorí dochádzajú za prácou z Banskej Bystrice a Zvolena.

"V roku 1250 uhorský kráľ Belo IV. potvrdil darovaciu zmluvu Radunovi a jeho synom za verné služby. Súčasťou rozsiahlych území a majetkov bola aj Vlkanová. Pôvod Raduna nie je celkom jasný. Mal šesť synov Jurka, Tomáša, Madáča, Tobiáša, Vlkana a Mika. Rod sa čoskoro rozdelil na vetvy, ktorých zakladateľmi boli spomínaní bratia. V názvoch dedín sa čiastočne zachovali i mená zakladateľov či prvých majiteľov," priblížil starosta obce Ľubomír Longauer.

Vlkanovi a jeho potomkom teda pripadla časť územia, kde sa vyvinula Vlkanová. Počas svojej histórie mala rôzne názvy od Walkanfalva (1432), Wlkanowa (1578) cez Farkaspetőfalva (1898) až po Vlkanová (1927). V roku 1979 bola obec pripojená k Banskej Bystrici a v roku 1991 sa od nej odčlenila. Znova sa stala samostatnou obcou. Typické vlkanovské priezviská sú Dian a Lepieš.

Z viacerých zachovaných kultúrnych pamiatok sa v obci nachádza renesančný kaštieľ zo 17. storočia so strelnými otvormi, v ktorom sa narodil významný historik a literárny kritik Alexander Matuška, podľa ktorého je pomenovaná aj ulica v obci.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29