Prievidzská radnica si dala vypracovať energetický audit mestských budov

11.11.2021 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto: Archív TASR.


Prievidzská samospráva si dala vypracovať účelový energetický audit vybraných mestských budov. V rámci projektu zhotoviteľ posúdi energetickú efektívnosť a navrhne opatrenia pre 18 objektov. Audit za takmer 100.000 eur radnica financuje z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov.

"Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na posúdenie využitia garantovanej energetickej služby pre zvýšenie energetickej efektívnosti mestských budov v Prievidzi," informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

Hlavnou aktivitou projektu, s ktorého realizáciou začalo mesto v októbri, je rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. "V rámci aktivity bude ako výstup projektu spracovaný účelový energetický audit pre 18 mestských budov s cieľom posúdenia vhodnosti využitia garantovanej energetickej služby pri zvýšení energetickej efektívnosti jednotlivých objektov," ozrejmil Ďureje.

Projekt podľa neho prispeje k riešeniu situácie predovšetkým odborným zhodnotením existujúcej situácie jednotlivých mestských objektov a návrhom opatrení, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie ich optimálnej energetickej efektívnosti.

"Zároveň posúdi možnosť vhodnosti využitia garantovanej energetickej služby pre každý objekt, čím umožní mestu stanoviť ďalšiu stratégiu postupu v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti mestských budov a možnosti riešenia pre konkrétne objekty," dodal.

Audit samospráva financuje z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 99.762,74 eura, nenávratný finančný príspevok predstavuje 94.774,60 eura.