Sereď, Hlohovec i Trnava chcú obnoviť kultúrne stánky

10.11.2021 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Ilustračné foto: Archív TASR.

Mestá Sereď, Hlohovec i Trnava v trnavskom regióne chcú obnoviť svoje kultúrne stánky vďaka dotáciám v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR. Sereď plánuje modernizovať divadelnú sálu domu kultúry, Hlohovec vzácne Empírové divadlo a Trnava kultúrny dom na Kopánke. O všetkých zámeroch rokovali novembrové zasadnutia mestských zastupiteľstiev. V zmysle výzvy sú projekty orientované na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie  hygienických štandardov objektov.

Sála Domu kultúry v Seredi v súčasnosti nespĺňa moderné kritéria a požiadavky divákov. V rámci zvýšenia kvality poskytovaných služieb chcú vymeniť viac ako 50-ročné sedačky za nové s väčším priestorom pre diváka a lepším pohodlím. Zároveň bude nainšalovaná klimatizácia a zmodernizujú osvetlenie a ozvučenie sály a javiska. Mesto počíta aj s výmenou vchodových dverí za automatické, bude osadený COVID-19 panel a automatizované hygienické zariadenia.

Hlohovskí poslanci schválili návrh radnice na žiadosť o nenávratný finančný príspevok, v zmysle stanovených kritérií bude projekt pozostávať z komplexnej výmeny vykurovacieho systému, výmeny podlahy, inštalácie nových sedačiek a súčasne na ochranu zdravia v boji proti ochoreniu COVID-19 v Hlohovci zadovážia germicídne žiariče, merače teploty a dezinfekčné stojany. Po obnove bude Empírové divadlo naďalej slúžiť na organizáciu kultúrnych podujatí.

V Trnave príspevková organizácia Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko predkladá projekt na rekonštrukciu hygienických zariadení a šatní, inštaláciu vzduchotechniky, vybudovanie okien v sále, výmenu povrchov, rekonštrukciu elektroinštalácie a vnútornej infraštruktúry. V rámci pripravovanej rekonštrukcie kultúrneho domu na Kopánke bude zrealizované aj zateplenie objektu, prínosom bude zvýšenie využiteľnosti a návštevnosti objektu.

Vo všetkých prípadoch sú náklady na realizáciu vypočítané na maximálnu možnú výšku okolo 200.000 eur pri päťpercentnej účasti samosprávy. Oprávnené obdobie realizácie projektov je do konca roka 2023.