Nad geotermálnym zdrojom pri Čižaticiach už vŕtajú prvé stroje 
Podnadpis článku...

10.11.2021 | Košický kraj | Autor: TASR

Na snímke pohľad z rozhľadne na okolitú poľnohospodársku krajinu, v pozadí pohorie Čierna hora. Čižatice 31. marca 2020 FOTO TASR – Milan Kapusta.


Pri obci Čižatice neďaleko Košíc postupujú od leta práce na realizácii geotermálneho vrtu. Geotermálna voda by podľa zámerov Košického samosprávneho kraja (KSK) mala slúžiť pre budúci akvapark, možné je aj ďalšie využitie ako vykurovanie.

Zatiaľ sa malá vrtná súprava dostala do hĺbky 30 metrov. "Ide o prípravné práce pre veľkú vrtnú vežu, vďaka ktorým sa budeme vedieť dostať na najmenej 2000 metrov, prípadne do hĺbky, v akej narazíme na zdroj termálnej vody. Pôjde o pomerne hlboký vrt, výdatnosť a teplota vody by mala byť podobná ako pri vrte v neďalekom Ďurkove," informoval predseda KSK Rastislav Trnka na sociálnej sieti. Snahou je spustiť prevádzku veľkej vrtnej súpravy po jej preprave a montáži koncom tohto roka.

"Verím, že čižatický vrt odhalí potenciál, ktorý máme pod povrchom, a tento geotermálny zdroj budeme vedieť využiť čo najlepšie v prospech všetkých východniarov. Okrem akvaparku by to mohlo byť napríklad geotermálne vykurovanie," konštatoval Trnka.

KSK informoval, že Košická kotlina predstavuje najperspektívnejšiu geotermálnu oblasť na území Slovenska. Čižatická geotermálna štruktúra je severným pokračovaním ďurkovskej štruktúry. Držiteľom prieskumného územia Čižatice - geotermálne vody je spoločnosť GeoSurvey, s.r.o., ktorá patrí pod kraj.

"Čižatický vrt je výnimočný, pretože po ďurkovských vrtoch je druhým s najvyššou teplotou - očakávame až okolo 100 stupňov Celzia. Výnimočná je aj jeho plánovaná hĺbka, približne 2300 metrov. Samotná šírka vrtu sa bude smerom do hĺbky zužovať – zatiaľ čo horná hrúbka je približne 47 centimetrov, finálna v dolnej časti by mala byť 18 centimetrov. Na Slovensku nemáme spoločnosť, ktorá by dokázala zrealizovať vrt s takýmito parametrami, preto sme rátali s medzinárodnou spoluprácou," uviedol Stanislav Jacko z Ústavu geovied Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).  Veľká vrtná súprava bude podľa neho na Slovensko prepravovaná po častiach ako nadrozmerný náklad a jej montáž potrvá niekoľko dní.

Práce na geotermálnom vrte na krajských pozemkoch sa začali koncom júla. Zhotoviteľom je slovensko-maďarské konzorcium firiem, ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní KSK za sumu 1,9 milióna eur. Termín všetkých prác vrátane hydrologických skúšok bol stanovený na šesť mesiacov. Projekt je financovaný z rozpočtu kraja, zámer odsúhlasili pred dvoma rokmi krajskí poslanci.