OOCR podporí projekty turizmu v regióne Piešťan 

09.11.2021 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Na snímke Budova kúpeľov v Piešťanoch 4. mája 2020. FOTO TASR - Lukáš Grinaj.


Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany aj tento rok rozhodne o pridelení príspevkov na rozvoj turizmu v regióne. Záujemcovia o ne musia požiadať najneskôr do 31. decembra, informovala výkonná riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.

„Príspevok môže byť poskytnutý len na základe žiadosti s návrhom projektu,“ uviedla Nevolná. Poskytnuté prostriedky poslúžia na zveľaďovanie turizmu v piešťanskom regióne, preto relevantné budú iba projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie.

„Žiadosť môžu podať nielen noví uchádzači, ale aj organizátori už existujúcich projektov, doplnila Nevolná s tým, že ešte nie je možné konkretizovať, aký objem prostriedkov bude uchádzačom pridelený.

„Závisí to aj od poskytnutej dotácie z ministerstva dopravy,“ uviedla Nevolná. No tak ako po minulé roky, i tento rok podľa nej platí, že ak bude Rezort Piešťany cítiť potenciál, tak si premyslí aj iné možnosti financovania projektov. Prijaté žiadosti bude posudzovať sedemčlenná komisia na základe návrhu a odsúhlasenia valným zhromaždením OOCR.

Podmienky podávania žiadostí nájdu uchádzači na stránke Rezortu Piešťany, kde budú aj zverejnené výsledky.