Prevádzkové skúšky linky na spracovanie odpadu v Hincovciach boli úspešné

08.11.2021 | Košický kraj | Autor: TASR

FOTO: Špecializovaná linka na spracovanie odpadu v Hincovciach:

 Prvé prevádzkové skúšky špeciálnej linky na spracovanie zmesového komunálneho odpadu, ktorú budujú pri obci Hincovce, okres Spišská Nová Ves, prebehli úspešne. TASR o tom informoval konateľ spoločnosti Hinkom Karol Kováč.

"Dosiahnuté výsledky prevádzkových skúšok novovybudovanej linky na mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu plne potvrdzujú očakávané parametre v súlade s projektom. V najbližších dňoch budú prebiehať ďalšie testy chodu linky pod dozorom špecialistov z Holandska," spresnil Kováč.

Zdôraznil, že základným cieľom tohto projektu je predovšetkým významné zníženie ukladania odpadu na skládkach a v neposlednom rade aj jeho ďalšie zhodnocovanie. Technológia fyzikálneho triedenia odpadu bez použitia tepelného spracovania je podľa Kováča maximálne šetrná k životnému prostrediu.

"V procese spracovania komunálneho odpadu dochádza k jeho separácii v oddelených technologických uzloch na energeticky využiteľné produkty. Vysokotlakovým lisovaním biozložky vzniká produkt určený na energetické zhodnocovanie v bioplynových staniciach, respektíve kompostárňach. Ďalším produktom je tuhé druhotné palivo využiteľné v priemyselnej výrobe. Zvyšné suroviny sú určené na recykláciu," vysvetlil Kováč.

Primátorka mesta Krompachy Iveta Rušinová konštatovala, že takýto spôsob nakladania s odpadmi je jednoznačne lepší ako ukladanie na skládku alebo spaľovanie. "Pri jednotlivých porovnávaniach vychádza spracovanie jednej tony komunálneho odpadu pri použití triediacej linky minimálne o 15 eur lacnejšie, ako pri ukladaní odpadu na skládku. Náklady by mohli byť ešte nižšie, ak by sa cena elektrickej energie nezvyšovala," zdôraznila primátorka.

Mesto Krompachy však v súvislosti s odpadom rieši aj ďalšie problémy. Napriek tomu, že bude spracovávať komunálny odpad na spomínanej triediacej linke, musí doplácať značné finančné prostriedky na spracovanie odpadu najmä z dôvodu veľkého počtu neplatičov.

Celkový rozpočet na výstavbu linky predstavuje 4,2 milióna eur, pričom projekt je financovaný kombináciou zdrojov z eurofondov, bankového úveru a vlastných zdrojov. Zariadenie by malo spracovať 15.000 až 20.000 ton odpadu ročne, pričom investor sa inšpiroval podobnými špecializovanými linkami v Nemecku, Poľsku a Lotyšsku. Linku buduje firma Hinkom, ktorej vlastníkmi sú spoločnosti Cleanmet a Ekover.

So spustením plnej prevádzky sa počíta začiatkom budúceho roka.