V Myjave sa uskutočňuje výmena osvetlenia

03.11.2021 | Trenčiansky kraj | Autor: V.Miček

Ilustračné foto: Archív TASR.


V meste Myjava sa na jeseň začala prvá etapa výmeny starých sodíkových výbojok na lampách verejného osvetlenia za nové a úsporné LED svietidlá. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Ako doplnil, výmenu realizuje spoločnosť Brantner Slovakia v rámci vysúťaženého záväzku komplexne zmodernizovať verejné osvetlenie v Myjave. "Podľa predpokladov by úspora na dodávkach elektrickej energie mala byť po skončení rekonštrukcie viac ako 50 percent. Zároveň sa dosiahne zvýšenie kvality osvetlenia mestských komunikácií a verejných priestranstiev," uviedol Hrin.

Ako doplnil, k zlepšeniu infraštruktúry a služieb prispeje aj výmena nevyhovujúcich káblových rozvodov a stožiarov či modernizácia mestského rozhlasu, ktorý v Myjave stále funguje. "V prvej etape prác spoločnosť začala s výmenou 433 kusov svietidiel. Do konca tohto roka plánuje spoločnosť vymeniť asi 1000 kusov tam, kde sa nepredpokladajú vážnejšie zásahy do siete osvetlenia, aby celá sústava zostala v jesennom a zimnom období plne funkčná," informoval hovorca mesta.

V roku 2022 bude modernizácia pokračovať výmenou ďalších 1000 kusov lámp, rekonštrukciou 47 rozvádzačov verejného osvetlenia a ich doplnením o funkciu vzdialeného riadenia a monitoringu.

"Spoločnosť, ktorá výmenu realizuje, plánuje vymeniť 249 pôvodných stožiarov za nové oceľové, nahradiť približne 950 metrov zemného vedenia v miestach, kde je jeho stav už nevyhovujúci. Nové bude aj vzdušné vedenie v celkovej dĺžke viac ako 26 kilometrov. V rámci opravy rozhlasu príde k rekonštrukcii rozvodov, napájania a výmene asi 200 kusov reproduktorov," uviedol Hrin.