Kláštor františkánov by mali skolaudovať do konca novembra

13.10.2021 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Ilustračné foto: Archív TASR

Kláštor františkánov v Bardejove, ktorý bol v uplynulom období kompletne zrekonštruovaný, by mali skolaudovať do konca novembra. Ako informuje mesto na svojej webstránke, v utorok sa začalo preberacie konanie stavby.

"Počas desiatich mesiacov bola na objekte vymenená strešná krytina vrátane opravy poškodených prvkov krovu, latovania a opravy komínov. Objekt prešiel aj komplexným reštaurovaním fasád, ktoré zároveň odhalili nové nepredpokladané nálezy," uvádza mesto.

V roku 2012 sa vykonal reštaurátorský výskum v interiéri kláštora a na exteriérových fasádach kláštora. Výskum potvrdil nález sgrafitovej výzdoby s predpokladaným menším rozsahom plochy na reštaurovanie. Reštaurátorský výskum vyhodnotil nálezové situácie na východnej fasáde bez nálezu výmaľby. Z predmetného dôvodu sa podľa radnice nepredpokladalo reštaurovanie východnej, najväčšej fasády vo väčšom rozsahu.

"Pri celoplošnom odstránení sekundárnych omietkových a farebných vrstiev počas realizácie stavby sa zistilo, že plocha sgrafitovej výzdoby je oveľa väčšia vrátane nálezu nových pilastrov, maľovaného vlysu nad pilastrami a profilovaných sgrafitových ríms nad oknami. K novému výrazu fasád boli dopasované aj nové okná. Okrem nového šatu exteriéru prešiel aj interiér významnou obnovou vrátane novej technickej infraštruktúry, ktorej predchádzal komplexný archeologický výskum," približuje radnica.

V objekte boli obnovené pôvodné historické podlahy z 19. storočia a doplnené nové drevené a keramické podlahy. "Rekonštruované boli všetky omietky a hodnotné historické výmaľby, napríklad v refektári - pôvodnej jedálni mníchov, ambite a podobne. Kláštor získal celkovo nový komplexný výraz s priznaním svojho historického charakteru," dodáva mesto.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

22. október - Alexander Dubček, demokrat a Európan

Odborný seminár Uhrovec, kultúrny dom

22. – 23. Október - Vranovské medové dni

Vranov nad Topľou, dom kultúry

23. október - Šprintuj ty a pes

Súťažné podujatie Bratislava Dúbravka