Mesto Sereď ponúka na prenájom kaštieľ i športovú halu

11.10.2021 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Ilustračné foto: Archív TASR


Dve časti seredského kaštieľa a tiež mestskú športovú halu dáva do prenájmu mesto Sereď. Od záujemcov očakáva riadnu starostlivosť o zverený majetok a jeho zveľadenie. V prvom prípade je uzávierka verejnej obchodnej súťaže do 1. decembra, v druhom podľa referentky komunikácie mestského úradu v Seredi Zuzany Slahučkovej sa môžu záujemcovia hlásiť s ponukami do 20. októbra.

„Mestská športová hala je od začiatku októbra nevyužitá po výpovedi nájomcu,“ uviedla vedúca právneho a majetkového referátu mesta Daniela Vargová. Radnica chce halu prenajať počnúc 1. novembrom na dobu piatich rokov, ako kritérium pre určenie víťaza je v 20 percentách výška ponúknutého nájomného, v 70 percentách účel nájmu a v 10 percentách benefity pre mesto a ním zriadené organizácie.  Kritériá i vyhlásenie obchodno-verejných súťaží odsúhlasili poslanci Serede na svojej septembrovej schôdzi.

„Mesto sa tiež pokúša nájsť dlhodobých nájomcov do národnej kultúrnej pamiatky - dvoch častí kaštieľa, jednu s rozlohou 1064 metrov štvorcových (m2) a druhú s rozlohou 645 m2,“ uviedla Vargová. Iná časť kaštieľa - časť západného krídla a celý suterén sú od 1. januára 2021 do 31. decembra 2070 prenajaté inému podnikateľskému subjektu. Súťažiaci musia predložiť účel využitia v súlade s platným územným plánom mesta, objem plánovaných investícií a zdroje financovania, projektovú dokumentáciu najneskôr do jedného roka od účinnosti zmluvy. Počíta sa s nájmom v rozpätí 20 až 50 rokov podľa záujmu nájomcu.