Rozhanovce sa hlásia k Matúšovi Čákovi Trenčianskemu
Bitka na rozhanovských poliach bola najväčším bojovým stretom v Uhorsku od vpádu Mongolov.

28.05.2018 | Košický kraj | Autor: M.Holubčík

Slávnu bitku pri Rozhanovciach z roku 1312 pripomína v tejto obci neďaleko Košíc aj ulica venovaná Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Tento stredoveký uhorský veľmož ovládal kedysi väčšinu územia dnešného Slovenska a v pamätnej stredovekej bitke podporoval mocný rod Omodejovcov proti uhorskému kráľovi Karolovi Róbertovi, ktorému pomáhali košickí mešťania. 

Tzv. Matúšova ulica v Rozhanovciach vedie od hlavnej ulice SNP popri barokovom kostole a amfiteátri smerom na Hrašovík. Z oboch strán ju tvoria rodinné domy, medzi nimi zaujme klasicistická zemianska kúria z 19. storočia. Matúš Čák Trenčiansky prezývaný ako „pán Váhu a Tatier“ sa bitky pri stredovekej dedine priamo nezúčastnil, svojim spojencom na východe neúspešne vyslal pomocné vojsko. Ani po víťazstve kráľa sa mu nepodriadil a ovládal až do svojej smrti v roku 1321 územia terajšieho západného a stredného Slovenska.

 

                    

 

„Štúrovci vo svojich opisoch ľutovali, že Matúš Čák Trenčiansky túto bitku prehral, lebo predpokladali, že ak by bol s Omodejovcami vyhral, tak mohol vzniknúť nový slovenský štát, respektíve kráľovstvo, keďže ich územia tvorili súčasť a podstatu dnešného Slovenska. Preto štúrovci ospevovali Matúša Čáka Trenčianskeho ako nádejného kráľa Slovenska, tento názor dokumentoval Ľudovít Štúr, Viliam Paulíny Tóth, Jonáš Záborský a ďalší, a tento názor v Rozhanovciach pretrváva. Preto uznávame túto osobnosť, hoci dnes sa na ňu historiografia díva trochu inak,“ uviedol pre TASR rozhanovský rodák Imrich Jelč, ktorý sa venuje miestnym dejinám.

Bitka na rozhanovských poliach z 15. júna 1312 bola najväčším bojovým stretom v Uhorsku od vpádu Mongolov v roku 1241. Vojsko kráľa Karola Róberta z Anjou posilnili oddiely spišských Sasov, rytieri rádu johanitov a vojsko Košíc. Na druhej strane stáli vojská Omodejovcov doplnené o oddiely Matúša Čáka Trenčianskeho. V Rozhanovciach pripomína slávnu bitku pamätník zo spišského travertínu, ktorý odhalili pri 700. výročí udalosti, ako aj historická expozícia v priestoroch obecného úradu. 
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

2. júna - Župný trh vo Zvolene

Zvolen, Námestie SNP

3. júna - Huncútsky deň v skanzene

Svidník, skanzen SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry

4. júna - Detský Slanický ostrov umenia

Dobrodružná výprava za umením a zábavou Slanická Osada