Od sprístupnenia Jasovskej jaskyne uplynulo 175 rokov
.

30.09.2021 | Košický kraj | Autor: D.Semanová

FOTO: Jasovská jaskyňa – Archív TASR.


V poradí 175. výročie sprístupnenia Jasovskej jaskyne verejnosti si v stredu (29. 9.) pripomenula Správa slovenských jaskýň Štátnej ochrany prírody (SSJ ŠOP) SR. Patrí medzi prvú klasicky sprístupnenú jaskyňu na Slovensku. TASR o tom za ŠOP SR informovala Kristína Bocková.

Ako pripomenul riaditeľ SSJ Ján Zuskin, Jasovská jaskyňa je úzko prepojená s existenciou neďalekého premonštrátskeho kláštora. „V roku 1846, pri príležitosti stretnutia uhorských lekárov a prírodovedcov v Košiciach, dal miestny opát Alois Richter sprístupniť vtedy dostupné časti jaskyne pomocou vybudovania drevených schodísk, premostení a terénnych úprav. Návštevníkov jaskyne sprevádzal sprievodca a na cestu si svietili sviečkami. Jasovská jaskyňa sa tak stala prvou klasicky sprístupnenou jaskyňou na území Slovenska,“ priblížil s tým, že po dlhšej prestávke z dôvodu problémov so zatápaním spodných priestorov, ako aj neveľkého záujmu turistov bola Jasovská jaskyňa opätovne sprístupnená až v roku 1924.

Jasovská jaskyňa sa nachádza v obci Jasov v okrese Košice-okolie, v Jasovskej skale v Medzevskej pahorkatine. Množstvo archeologických nálezov podľa SSJ ŠOP SR dokladá, že slúžila ako útočisko paleolitických lovcov, obydlie neolitických roľníkov či spracovateľov kovu na prelome mladšej doby bronzovej a staršej doby železnej. V stredoveku a ranom novoveku jaskyňu často využívalo aj miestne obyvateľstvo spolu s jasovským Premonštrátom ako útočisko pred pustošením počas tatárskych vpádov, tureckých vojen či stavovských povstaní. „Steny jaskyne sú posiate množstvom historických nápisov, z ktorých najstarší pochádza z roku 1452 a je prisudzovaný bratríkom. Zároveň patrí medzi najstaršie jaskynné nápisy na Slovensku,“ dodáva.

Ako ďalej pripomína, rok 2021 bol Medzinárodnou speleologickou úniou uznaný ako Medzinárodný rok jaskýň a krasu. SSJ ŠOP SR si v tomto roku zároveň pripomína 100. výročí objavenia Demänovskej jaskyne.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava