Kostol v Turni nad Bodvou zdobia vzácne fresky 
Značne poškodené fresky objavili až začiatkom tohto storočia

27.05.2018 | Košický kraj | Autor: M.Holubčík

Gotické fresky európskeho významu možno obdivovať v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou (okr. Košice-okolie). Pod vrstvami omietky ich objavili až v roku 2004, v ďalších rokoch sa ich podarilo zreštaurovať. Projekt výskumu, obnovy i prezentácie svätyne kostola získal minulý mesiac cenu maďarského výboru Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). 

Táto inštitúcia so sídlom v Budapešti ocení raz ročne tri vybrané objekty za príkladnú prácu pri záchrane kultúrneho dedičstva. "V našom prípade sa vôbec prvýkrát stalo, že ocenená pamiatka je mimo územia Maďarska. Dúfame, že nám to pomôže získať finančné prostriedky na ďalšiu obnovu kostola," uviedol pre TASR správca rímskokatolíckej farnosti v Turni nad Bodvou Attila Juhász. Na výskume a obnove stredovekej pamiatky sa podieľali najmä reštaurátor Peter Gomboš, architekt Ján Krcho a archeológ Peter Tajkov.

 

               

FOTO: Správca farnosti Attila Juhász pri gotických freskách v opevnenom gotickom rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie  v obci Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie 24. mája 2018. FOTO TASR - Milan Kapusta.

Turniansky kostol v gotickom štýle bol postavený začiatkom 14. storočia pravdepodobne na základoch staršieho kostola, v ďalšom období bol rozšírený. Zachované fragmenty fresiek pochádzajú približne z roku 1420. V 16. storočí kostol získali kalvíni, ktorí nástenné maľby zatreli. Katolíci opäť prevzali kostol v roku 1671, pričom ukryté stredoveké nástenné maľby ostali v zabudnutí. 

Značne poškodené fresky objavili až začiatkom tohto storočia, keď kostol bolo treba vymaľovať a pamiatkový úrad nariadil sondy v stenách. Finančne náročné odkrytie a zreštaurovanie unikátnych malieb trvalo od roku 2007 celkovo sedem rokov, súčasťou prác bola obnova celej svätyne. "Podporovalo nás ministerstvo kultúry, prispeli aj veriaci a obec Turňa nad Bodovou, nejaké finančné prostriedky sme mali aj z Maďarska. Kompletné fresky veľmi nemáme, ale to, čo sa dochovalo, je veľmi dôležité. Profesorka Mária Prokoppová z Budapešti nám povedala, že to má európsky význam, aby sme si toho boli vedomí," konštatoval Juhász.

 

          

FOTO:  Gotické fresky v opevnenom gotickom rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v obci Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie 24. mája 2018. FOTO TASR - Milan Kapusta
 

V hornej časti stien vidieť výjavy zo života Ježiša Krista, pri oknách sú zobrazení proroci. Zaujímavé a nezvyčajné sú v dolnej časti postavy žien, uctievaných ako svätice. Bočnú časť kostola zdobia gotické výklenky na sedenie – sedílie, pri ktorých sú namaľovaní anjeli. Pozoruhodné sú aj odhalené konsekračné kríže z čias posvätenia kostola.

Taktiež cenné, ale mladšie barokové fresky z roku 1772, zdobia bočnú kaplnku kostola, v ktorej sa zrejme robili pohrebné obrady. Zobrazujú odsúdenie Ježiša aj s latinskými textami jednotlivých postáv. V kaplnke sa nachádza aj tzv. Bebekov zvon, ktorý podľa tradície pochádza z Turnianskeho hradu. Aj táto časť kostola s maľbami si vyžiada finančne náročnú obnovu. 

Umeleckým hodnotám turnianskeho kostola bola venovaná medzinárodná vedecká konferencia, ktorá bola v obci minulý rok v septembri, jej výsledky by mali byť zhrnuté v tohtoročnej samostatnej publikácii.

Kostol okrem bohoslužieb nie je pre verejnosť bežne prístupný. Organizované skupiny sa však môžu vopred dohodnúť s farským úradom na návšteve. Záujemci podľa návštevnej knihy prichádzajú najmä z Maďarska a Slovenska, ale aj zo západnej Európy či Severnej Ameriky.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

31. marca - Veľkonočné trhy Rožňava, Rožňava

Námestie baníkov

1. apríla - Zásadný víkend - 10.000 stromov

Bratislava, aleja vedúca k Jarovskej bažantnici

2. apríla – 50 rokov sídliska Petržalka

Bratislava, Námestie hraničiarov