Nové Zámky získal financie na interaktívny tematický park 
hravou formou bude približovať históriu mesta vo forme „novozámockých bášt“.

25.05.2018 | Nitriansky kraj | Autor: D.Svelková

Mesto Nové Zámky revitalizáciou verejného priestranstva na časti pozemku v povodí rieky Nitry na sídlisku Nábrežie vybuduje nový interaktívny tematický park. Ten bude hravou formou približovať históriu mesta vo forme typických „novozámockých bášt“, ktoré symbolizujú mesto. Výstavba nového parku je súčasťou projektu CULTPLAY - Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva.

Mesto Nové Zámky ako hlavný partner projektu v spolupráci s ďalšími deviatimi partnermi zo Slovenskej republiky a Maďarska získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. „Z celkového schváleného rozpočtu projektu 2.442.543 eur predstavuje rozpočet mesta Nové Zámky sumu 399.654 eur,“ informovalo vedenie mesta.

Do projektu sú zapojené okrem Nových Zámkov aj slovenské mestá Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa a Svodín, na maďarskej strane mestá Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktmi a značkami vybudovanými na spoločnej histórii partnerských miest tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo inej zapojenej obce. Projekt má posilniť cezhraničnú spoluprácu, predstaviť návštevníkom tematických parkov v zapojených obciach atrakcie z partnerských obcí.

Očakávaným prínosom projektu je nárast návštevníkov zo susedných regiónov, čo by malo prospievať rozvoju turizmu u všetkých zapojených partnerov. Tematické parky CULTPLAY budú využívané najmä ako detské ihriská, avšak ich súčasťou budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach.

Dostupné budú formou internetovej aplikácie v troch jazykoch, slovenskom, maďarskom a anglickom. Každý z parkov bude do pozornosti návštevníkov odporúčať iný park, lákajúc tak návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú. Výstavba ihrísk a sprievodné podujatia budú realizované postupne v každom zo zapojených miest, plánovaný termín ukončenia projektu je do konca budúceho roka.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

28. februára - Krňačky Chopok

3. ročník podujatia O Veľkú cenu Jasnej (28. - 29. februára)

28.februára - Winter Jazzfest Trnava 2020

5. ročník podujatia kultúrne centrum Malý Berlín

28. februára - Galavečer Športová osobnosť Košíc

Košice, hotel DoubleTree by Hilton