Mesto Humenné plánuje investovať.
Peniaze chcú použiť na miestne komunikácie, kanalizáciu,  detské ihriská,  školy či parky.

24.05.2018 | Prešovský kraj | Autor: M.Zdražilová

Humenská samospráva skončila vlaňajšok s prebytkom, plánuje investovať. Celkové príjmy ku koncu minulého roka boli vo výške 23.795.410 eur, výdavky dosiahli sumu 22.156.469 eur. Hotovostný zostatok hospodárenia predstavuje približne 1,64 milióna eur.

Bežné príjmy dosiahli 22.566.811 eur, čo predstavuje plnenie na 103 %, kapitálové vo výške 89.225 eur tvoria 44-% plnenie, o 4 % vyššie plnenie predstavujú finančné operácie so sumou 1.139.374 eur. Bežné výdavky vyčerpali na 96 % (19,91 milióna eur), kapitálové na 57 % (1,91 milióna eur) a finančné operácie na 100 % (336.493 eur). Ako informovala samospráva, financie vo výške približne 1.605.000 eur boli presunuté do rezervného fondu mesta a budú z neho financovať viaceré investície v meste.

Použijú sa okrem iného na rekonštrukciu a modernizáciu, nové miestne komunikácie, spevnené plochy, chodníky, kanalizácie, parkoviská, detské ihriská, areály materských škôl či parky na území mesta. Vyčlenených je na to 890.000 eur. Na rekonštrukciu rozvodov tepla v majetku mesta pôjde 150.000 eur. Ďalšou väčšou investíciou je nákup techniky pre technické služby v sume niečo vyše 130.000 eur. Investovať plánujú aj do futbalového štadióna, Domu smútku a ďalších aktivít.

Výška majetku mesta dosahuje podľa samosprávy vyše 106,7 milióna eur. Jeho dlh k 31. decembru 2017 predstavoval 10,77 %. Záverečný účet mesta, ale aj prvé rozpočtové opatrenie na aktuálny rok schválili humenskí poslanci na svojom minulotýždňovom zasadnutí.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička