Trenčín hľadá inovátorov pre smart city riešenia
Výzvy vyhlásili v rámci súťaže Ideas & Solutions medzinárodného projektu OpenMaker.

24.05.2018 | Trnavský kraj | Autor: M.Podmaník

 Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, samospráva hľadá inovátorov troch projektových zadaní - Smart kino Hviezda, Smart home pre seniorov a Smart komunikáciu s občanmi. „Pre riešenia, ktoré sa budú predstaviteľom mesta Trenčín najviac páčiť, sa bude mesto snažiť hľadať zdroje na ich realizáciu,“ uviedla Ságová. 

Bonusom pre víťazov je podľa nej príležitosť získať dokument potvrdzujúci záujem mesta o budúcu spoluprácu, ktorý je podmienkou pre zapojenie sa do aktuálne vyhlásenej dotačnej výzvy Ministerstva hospodárstva SR. V rámci nej môžu vlastníci smart city riešení pre mestá získať 10.000 eur pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a 50.000 pre realizáciu smart city riešenia v praxi.

Inovačné zadania mesta Trenčín sú otvorené do 10. júna. Profil firmy a popis riešenia treba zasielajte projektovému manažérovi súťaže Ideas & Solutions – Ľubomírovi Billému na lubomir.billy@centire.com.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom