Mesto Prievidza vloží do základného imania SMMP 150.000 eur

30.08.2021 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Mesto Prievidza vloží do základného imania Správy majetku mesta Prievidza (SMMP) 150.000 eur. Financie z rezervného fondu využije mestská spoločnosť na splátky úveru a iné náklady. Počíta s tým druhá zmena rozpočtu, ktorú na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci.

Z rezervného fondu mesta vyčlení samospráva aj ďalších 64.467 eur na kapitálové výdavky, ďalších 127.597 eur použije na vykrytie schodku bežného rozpočtu. Vo fonde bude mať mesto po zapracovaní zmien 976.864 eur.

Druhá zmena počíta i so znížením vlastných príjmov zariadenia pre seniorov o 145.000 eur, a to na základe neobsadzovania voľných miest v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou zariadenia. Mesto do zmeny zapracovalo i zníženie kapitálových príjmov v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou palubovky športovej haly, na ktorú nedostalo zdroje z Fondu na podporu športu.

Samospráva tiež plánuje navýšiť zdroje Fondu rozvoja bývania o 30.000 eur, tie použije na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta. Po zmene tam bude mať 41.062 eur.

Rozpočet je po jeho druhej zmene vyrovnaný. Jeho celkové príjmy, ako i celkové výdavky sú zhodne vo výške 46.667.302 eur.    

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23.-26.september - Amplión - Nový kabaret & pouličné umenie

Festival Banská Štiavnica

25.september - Deň hrania na hrade Modrý Kameň

Podujatie pri príležitosti Svetového dňa hrania

25.september - Čisté hory

Upratovanie Tatranského a Pieninského národného parku