Lesníci sprístupnili cezhraničnú cyklotrasu v Driečnej
Vybudovali aj malú infraštruktúru v podobe prístreškov a stojanov na bicykle

23.05.2018 | Prešovský kraj | Autor: K.Mudríková

V poľsko-slovenskom pohraničí pribudla cyklotrasa dlhá 203 kilometrov, z toho je 53 kilometrov na slovenskej strane (z obce Driečna okres Stropkov) a 150 kilometrov na poľskej strane (do obce Jaśliska). Cyklistický chodník je výsledkom projektu Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy, ktorý realizoval štátny podnik Lesy Slovenskej republiky s poľskými štátnymi lesníkmi z Nadleśnictwa Rymanów. Trasu v utorok slávnostne sprístupnili zástupcovia partnerských lesných podnikov z oboch strán hranice.  

Hovorca Lesov SR Radko Srnka informoval, že hlavným cieľom projektu je nasmerovanie cykloturistiky na významné miesta z pohľadu prírodného a kultúrneho dedičstva v cezhraničnom regióne. Mikroprojekt finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja z  programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko. Celkový rozpočet prevyšuje sumu 138.700 eur, z toho pre Lesy SR pripadla suma 60.870 eur.

Srnka uviedol, že na území Nízkych Beskýd sa cykloturistika teší veľkému záujmu. Karpaty nepoznajú administratívne členenie a nachádzajú sa tak na poľskej i na slovenskej strane. Podľa jeho slov táto lokalita kedysi tvorila jeden historický celok. Doplnenie siete cyklotrás o cezhraničnú trasu umožní vzájomné prepojenie oboch krajín tak, aby nedošlo k narušeniu vzácnych prírodných biotopov.

„V rámci cyklotrasy bola vybudovaná malá infraštruktúra v podobe prístreškov a stojanov na bicykle. Na strategických miestach sú umiestnené informačné tabule s mapou, na ktorých bude vytýčená trasa a informácie nápomocné pre cykloturistov a taktiež informácie o okolitom prírodnom a kultúrnom dedičstve“, povedal projektový manažér Peter Kováčik. 

Pri výstavbe došlo k prestavbe lesnej zvážnice a lesného chodníka na cyklotrasu, ktorá je označená. Lesníci upravili nerovnosti terénu a chodník rozšírili na 2,5 až 3,5 metra. Na celej trase je sedem prístreškov a 14 informačných tabúľ.

Cyklotrasa na slovenskej strane prechádza katastrálnym územím obcí Driečna, Vladiča, Staškovce, Makovce, Havaj, Malá Poľana, Miková, Rokytovce, Krásny Brod, Medzilaborce, Habura a Čertižné s dvojicou prechodov do Poľska. Z Driečnej sa cyklisti môžu vydať po dvoch okruhoch. Prepojenie zo slovenskej strany na poľskú vyúsťuje do obce Jaśliska, odkiaľ je možné vybrať sa po desiatich okruhoch na významné miesta z pohľadu prírodného a kultúrneho dedičstva. Lesníci zdieľajú názor, že cyklotrasa pomôže rozvoju cestovného ruchu v prihraničnej oblasti.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina