Hanušovce nad Topľou chcú zlepšiť kvalitu života na sídlisku

21.07.2021 | Prešovský kraj | Autor: J.Ďurašková

Ilustračné foto:


Mesto Hanušovce nad Topľou chce zlepšiť kvalitu života na sídlisku. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Budovateľská schválili mestskí poslanci na svojom júlovom zasadnutí.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k prijatému materiálu, projekt bude riešiť rekonštrukciu chodníkov, výsadbu zelene, osadenie lavičiek, košov, stojanov na bicykle, informačných tabúľ, kvetináčov a vybudovanie detských ihrísk, multifunkčného ihriska, dvoch dažďových záhrad a kontajnerového stojiska.

Predpokladané výdavky investičného zámeru predstavujú sumu takmer 292.000 eur, spolufinancovanie samosprávy vyčíslili na viac ako 14.500 eur. Mesto je pripravené financovať aj prípadné neoprávnené výdavky.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

6. augusta - Demänovská dračia stopa

Podujatie pri príležitosti objavenia Demänovskej jaskyne slobody

7. august - Večerná prehliadka kaštieľa Betliar

1. august - Ruňanská vatra

8. august - Stredovek na tanieri

rozhľadňa Čerešenka pri obci Čižatice