Vtedy: Kultúrny dom v Bojniciach
Obyvatelia Bojníc dostali nový kultúrny dom v hodnote 15 miliónov korún. 

29.01.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: Ján Lašák

 

 

                       

FOTO: Pohľad na budovu nového Kultúrneho domu v Bojniciach. Foto: archív TASR, 13. januára  1983.

Činnosť kultúrno-spoločenského strediska nespočívala len v práci krúžkov. Usporadúvali tu aj kultúrno-spoločenské podujatia, tematické večery, rôzne besedy, módne prehliadky, súťažno-výchovné koncerty i jazykové kurzy a kurzy šitia. Dobre spolupracovali s Klubom dôchodcov.vNáplňou práce s mládežou bola o. i. prednášková činnosť najmä z oblasti svetonázorovej, právnej i estetickej výchovy.

 

 

                

 FOTO: Členky tanečného súboru Mimikry pri nacvičovaní programu. Foto: archív TASR, 13. januára 1983.

Mali v v ňom moderne riešenú dvojúčelovú sálu (kino-divadelnú) s vyše 360 miestami, dve herecké šatne, ktoré sa variabilne dali prispôsobiť na učebne. Z 15 súborov a krúžkov patril k najlepším divadelný, ktorý v roku 1983 oslávil 10. výročie činnosti, 25-členný ženský spevácky zbor, detský tanečný súbor Žubrienky, Tanečný súbor Mimikry a 10-členný dychový orchester.

 

                

FOTO: Skupina Dudroši pri nácviku z pásma Bude to asi generálka. Foto: archív TASR, 13. januára 1983.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom