Centrálny krízový fond TTSK podporí 34 obcí a miest

08.07.2021 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Ilustračné foto:


Spolu 34 členských obcí a miest podporí Centrálny krízový fond (CKF) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sumou 96.000 eur na realizáciu opatrení na predchádzanie krízovým situáciám. Rozhodla o tom rada fondu, ktorá vyhodnotila v apríli vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok v minimálnej výške 1000 eur a maximálnej výške 3000 eur.

„Aj nedávne tragické udalosti v Juhomoravskom kraji potvrdili, aké dôležité je pripraviť sa na živelné katastrofy. Prostriedky z fondu sú určené na predchádzanie škodám, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepriaznivého počasia, respektíve na ich odstraňovanie. V rámci aktuálnej výzvy podporíme obce a mestá vo všetkých siedmich okresoch TTSK. Až 25 z nich dostane dotáciu v maximálnej výške,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Sú medzi nimi obce Kráľovičove Kračany, Dunajský Klátov, Ňárad, Oľdza, Jahodná, Dolné Saliby, Mostová, Trstice, Veľké Úľany, Vozokany, Leopoldov, Sasinkovo a ďalšie.

Väčšina obcí a miest využije získané prostriedky na zabezpečenie preventívnych opatrení pred živelnými katastrofami. Ide napríklad o realizáciu vodozádržných a protipovodňových opatrení, alebo čistenie a prehĺbenie rigolov pri komunikáciách. Premiérovo bude možné dotáciu z fondu použiť aj na ošetrenie a výrub drevín, ktoré ohrozujú zdravie ľudí a ich majetok, na základe odborného posúdenia.

CKF vznikol v roku 2009, prispievajú doň samosprávy podľa počtu svojich obyvateľov, pravidelne prispieva aj TTSK.