Vtedy: Hôrka vzorná obec siedmej päťročnice
Občania obce Hôrka odpracovali počas päťročnice 350 tisíc brigádnických hodín. 

21.05.2018 | Žilinský kraj | Autor: Z.Hausová

V investičnej časti akcie Z vybudovali materskú školu pre 30 detí s oddelením detských jaslí pre 20 detí v Hôrkach. Okrem toho v Bitarovej začali budovať obchodné stredisko, ktoré s predstihom dokončujú.

V neinvestičnej časti akcie Z odpracovali 252 700 hodín a za veľmi dobré výsledky v posledných piatich rokoch udelila vláda SSR Miestnemu národnému výboru Hôrky Čestné uznanie Vzorná obec siedmej päťročnice. Aj v tomto roku chcú občania strediskovej obce nadviazať na priaznivé výsledky posledných rokov a preto svoj socialistický záväzok v hodnote 2 milióny 126 tisíc korún spresnili o vyše polmilióna korún.

 

                 

FOTO: V investičnej časti akcie Z pomohli i pracovníci patronátneho podniku Drevoindustria Žilina. Na snímke zľava Vincent Ďuriš z Drevoindustrie, predseda MNV Hôrky Vladimír Gaňa, tajomník MNV Peter Lingeš a Vladislav Macura z Drevoindustrie nad plánmi obchodnej jednotky v Bitarovej. Foto: archív TASR/16. mája 1986.

 

                 

FOTO: Tajomník MNV Hôrky Peter Lingeš (vpravo) je často medzi voličmi. Na snímke s predsedom Miestneho výboru KSS Hôrky Jozefom Sermekom v rozhovore s Annou Kováčikovou.  Foto: archív TASR/16. mája 1986.

 

               

FOTO: Deti z novej materskej školy v Hôrkach na prechádzke s riaditeľkou MŠ Jarmilou Svitáčovou.  Foto: archív TASR/16. mája 1986.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov