Trenčín obnoví chladiarenské zariadenie na zimnom štadióne 
Chladiarenské zariadenie by malo byť zrenovované do polovice augusta.

16.05.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

Samospráva začala s obnovou chladiarenského zariadenia na Zimnom štadióna Pavla Demitru. Rekonštrukcia vyše 20-ročného zariadenia bude stáť takmer 670.000 eur, 535.000 eur bude tvoriť dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja, 135.000 zaplatí zo svojho rozpočtu mesto. 

„Táto investícia je kľúčová najmä z hľadiska bezpečnosti. Už nebudeme musieť žiadať štátnu Technickú inšpekciu o udelenie výnimky na prevádzku. Stará technológia uskladňovala osem ton čpavku, teraz bude nahradená modernou, automaticky riadenou technológiou, ktorá si vystačí s jednou tonou čpavku,“ uviedol primátor Richard Rybníček.

Chladiarenské zariadenie by malo byť obnovené do polovice augusta. Mesto Trenčín ako vlastník Zimného štadióna Pavla Demitru má pripravenú projektovú dokumentáciu na ďalšie investície na zimnom štadióne.  Projekt počíta s obnovou obvodového plášťa, otvorových konštrukcií, dažďových zvodov, žľabov a obnovou interiéru. Navrhuje výmenu pôvodných rozvodov elektriny, zhotovenie nových rozvádzačov a osvetlenia a v časti prvého nadzemného podlažia v priestoroch zázemia štadióna a v priestore hracej plochy aj zhotovenie novej vzduchotechniky.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.máj – Vďaka, Slovensko

Online koncert v katedrále na Nitrianskom hrade

19. máj - My sa nevieme sťažovať nahlas

Vernisáž 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Banská Štiavnica

19. máj - Dobrovoľníci budú čistiť brehy Liptovskej Mary

Uvoľňovanie opatrení počas pandémie