Košice Na zelenú grantovú výzvu vyčlenili 50.000 eur

07.06.2021 | Košický kraj | Autor: D.Semanová

Mesto Košice vyhlásilo grantovú výzvu na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Celková alokácia predstavuje 50.000 eur, pričom jednotlivci môžu získať dotáciu do 4000 eur a organizácie do 7000 eur. TASR o tom informoval magistrát.

Zelená grantová výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta.

 „Zámerom grantovej výzvy je podpora spolupráce medzi samosprávou a odbornou verejnosťou na zvýšení povedomia, spoluúčasti a spolurozhodovaní o udržateľnom rozvoji mesta,“ uviedol magistrát s tým, že ide o starostlivosť o biodiverzitu, modrú aj zelenú infraštruktúru, udržateľnú mobilitu, nakladanie s odpadmi a energiou či využívanie dát pri správe mesta.

 Magistrát tvrdí, že chce podporiť všetkých, ktorí sa podieľajú na skvalitnení životného prostredia v Košiciach. Pripomína tiež, že navrhované projekty musia spĺňať parametre všeobecne prospešných a verejne prospešných účelov.

Záujemcovia môžu žiadať o dotáciu prostredníctvom webovej stránky cike.egrant.sk. Povinné spolufinancovanie podaného projektu tvorí desať percent z dotácie. Žiadosti možno podávať do 24. júna.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24. – 26. mája - Svätourbanské zoborské slávnosti

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. – 26. mája - Šaffova ostroha

prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Dlhé Klčovo

25. – 26. mája - Rytiersky festival Rotenstein

Častá, hrad Červený Kameň