Ťažbu dreva na Devínskej Kobyle a vo Vydrici úplne nezastavia.
Lesy SR to vysvetľujú tým, že komisia doteraz nedospela k legitímnym dôvodom, aby sa tak stalo.

13.05.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Štátny podnik v lokalite vyčlenil zóny bez zásahu, zároveň však informuje aj o ťažbe a spracovaní kalamity v najbližšom čase. Starostovia troch mestských častí Bratislavy – Devína, Karlovej Vsi a Dúbravky pritom začiatkom roka požiadali zastaviť masívnu ťažbu v lesoch v okolí Bratislavy.

V čase od decembra 2017 do konca apríla prebehlo viacero rokovaní medzi zástupcami ministerstva pôdohospodárstva, samospráv, štátnej ochrany prírody, občianskych združení i Lesov SR. Hlavnou témou bolo posilnenie mimoprodukčných funkcií prímestských lesov Bratislavy, ako aj prehodnotenie rozsahu už naplánovanej ťažby. Na úplne zastavenie ťažby na Devínskej Kobyle a vo Vydrici sa však podľa lesníkov nenašli doteraz legitímne dôvody. 

"Lesy SR na posilnenie verejnoprospešných funkcií vyčlenili tzv. zóny bez zásahu, ktorých výmera je vyše 280 ha. To predstavuje z celkovej plochy lesov Devínskej Kobyly takmer 25 percent," uviedol vedúci Lesnej správy Bratislava Martin Knurovský. V tejto zóne sa podľa neho budú spracovávať len suché a vyvrátené stromy v záujme bezpečnosti návštevníkov lesa.

Lesy SR zároveň informujú, že v najbližšom čase sa bude realizovať spracovanie kalamitnej hmoty, výchovná ťažba v mladších porastoch a v minimálnom rozsahu aj neodkladná obnovná ťažba. Odôvodňujú to aj tým, že musia dodržať zákonný termín spracovania kalamity, ktorý je šesť mesiacov od jej zaevidovania. Obnovná ťažba má byť podľa lesníkov realizovaná výlučne za účelom dosiahnutia prirodzenej obnovy pôvodných drevín Devínskej Kobyly. Obhospodarovanie lesov pri Bratislave je podľa Lesov SR realizované v súlade s platným Programom starostlivosti o les na obdobie rokov 2016 až 2025.

"Naplánovaná ťažba na Kobyle je vo veľkom rozsahu a dá sa čakať opäť necitlivý prístup k rekreačnej infraštruktúre a samotnej prírode. Lesy SR síce hovoria o nejakých bezzásahových zónach, avšak ide o roztrúsené územia a sčasti o lesy, ktoré boli v minulom období vyťažené a ich rekreačný potenciál je znížený," oponuje predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty Jakub Mrva. Biznis s drevom podľa neho opäť zvíťazil nad podporou rekreácie a ochranou prírody v obľúbených bratislavských lesoch.

V otvorenom liste adresovanom ministerstvu pôdohospodárstva, ministerstvu životného prostredia a Lesom SR požiadali samosprávy zastaviť masívnu ťažbu v lesoch v okolí Bratislavy, zverejniť plánovaný objem ťažby i program starostlivosti o lesy. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v máji ohlásil iniciatívu za zvýšenie stupňa ochrany bratislavských lesov i vyčlenenia viacej peňazí Mestským lesom v Bratislave na vykrytie finančného výpadku z nerealizovaných ťažieb. Rokovať chce aj o rozšírení takéhoto režimu do štátnych lesov v hlavnom meste a jeho blízkom okolí.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom