Pripravujú rezbársky plenér v Oravskej Polhore
Očakávajú takmer dvadsiatku rezbárov zo Slovenska i Poľska.

11.05.2018 | Žilinský kraj | Autor: M.Siváková

Plenér Človek a drevo sa uskutoční v dňoch od 21. do 27. mája zúčastní rezbárskeho v jednom z penziónov v Oravskej Polhore. Témou tvorivého stretnutia bude vytvorenie spoločného betlehemu, do ktorého každý z tvorcov prispeje vlastnou plastikou. TASR informoval riaditeľ Oravského kultúrneho strediska (OKS) Miroslav Žabenský.

Plastiky do lipy a topoľa vytvoria rezbári z Hruštína, Ružomerka, Mútneho, Bobrova, Istebného, Tvrdošína či Babína. Pripoja sa k nim aj poľskí kolegovia zo Swinnej či Dolnej Zubrice. „Súčasťou budú i tvorivé dielne pre záujemcov, ktorí sa chcú stať rezbármi,“ spresnil riaditeľ OKS.

Aktuálne tvorivé stretnutie je prvou z aktivít projektu Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.

„Rezbári sa stretnú ešte v auguste v Babíne, kamenári v septembri v Oravskom Bielom Potoku, aby ich diela mohli byť na sklonku roka vystavené na putovnej prezentácii v Bielsku-Bialej, Zuberci a v Dolnom Kubíne,“ priblížil Žabenský. Projekt zavŕši vydanie bedekra i videofilmu mapujúceho ľudových tvorcov, podujatia a expozície kamenárskej a rezbárskej tradície.

Podujatie organizuje OKS v Dolnom Kubíne. Cieľom je podporiť a revitalizovať tradíciu neprofesionálnej tvorby, ucelene ju prezentovať a propagovať.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. apríla - Senické zlaté jabĺčko

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy 11. ročníka výtvarnej výstavy Senica

13. apríla - Vítanie žeriavov v Sennom

CHVÚ Senianske rybníky

13. apríla - Súťaž furmanov s ťažnými koňmi

Spišský Hrušov