PSK: vlani hospodáril so schodkom 3,8 milióna eur

04.05.2021 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Prešovský samosprávny kraj (PSK) hospodáril v minulom roku so schodkom 3,8 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu PSK za rok 2020, ktorý v pondelok (3. 5.) počas online rokovania schválili krajskí poslanci.

"Po vyrovnaní finančných operácií nám však zostávajú finančné prostriedky vo výške 30.899.000 eur. Poslanci schválili ich rozdelenie. Suma 28.304.000 je prevod do rezervného fondu na financovanie investičných akcií a suma 2.595.000 eur je určená do fondu nevyčerpaných dotácií na vykrytie zmlúv, ktoré sú uzatvorené z Výzvy pre región," uviedla vedúca odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšáková.

Zostatok finančných prostriedkov, ktoré poslanci rozdelili, je podľa nej oproti roku 2019 nižší. "Je to poznamenané pandemickou krízou a, samozrejme, aj správaním nás ekonómov vo vzťahu k rozpočtu PSK. Veľmi intenzívne sme sledovali prognózy vývoja podielových daní. Najprv to bola vlastne veľmi nepríjemná a čierna prognóza, kde Prešovský kraj počítal so znížením podielových daní o viac ako 30 miliónov eur. Našťastie sa táto prognóza nenaplnila a výška podielových daní oproti upravenému rozpočtu je vyššia o desať percent, takže upravený rozpočet bol vo výške 127 miliónov eur a skutočné plnenie bol viac ako 140 miliónov eur," povedala Olekšáková.

Ako podotkla, oproti roku 2019 výška podielových daní klesla o viac ako 890.000 eur. "Veľký vplyv na hospodárenie kraja mala pandémia nielen v časti výdavkov. Spolu so všetkými príspevkovými a rozpočtovými organizáciami sme mali v súvislosti s pandémiou výdavky vo výške 3,4 milióna eur. Bol aj pokles príjmov rozpočtových a príspevkových organizácií. V oblasti kultúry to bol pokles o milión eur a takisto v oblasti školstva poklesli príjmy škôl a školských zariadení rovnako o milión eur," vysvetlila Olekšáková.

V roku 2020 mal PSK príjmy vo výške viac ako 255 miliónov eur a výdavky vo výške viac ako 259 miliónov eur. "Čo sa týka porovnania s rokom 2019, sú príjmy Prešovského kraja nižšie a rovnako aj výdavky PSK nižšie, a to predovšetkým v dôsledku pandémie, keďže sme očakávali pokles príjmov, tak aj výdavky boli rozpočtované tak, aby sme dosiahli vyrovnaný rozpočet,“ dodala Olekšáková.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

13. máj - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta v Kremnica

15. máj - Otvorenie letnej turistickej sezóny v Skalici

Turistická a informačná kancelária mesta

15. máj - Volkswagen už 30 rokov „made in Slovakia“

Sprístupnenie výstavy STM - Múzeum dopravy Bratislava