Smižany by privítali viac spolupráce v oblasti sociálnej ekonomiky
Starostka Miroslava Szitová hosťom v štúdiu TASR.TV. 

03.05.2021 | Bratislavský kraj | Autor: Ján Lašák

Na snímke zľava starostka obce Smižany Miroslava Szitová preberá ocenenie za 2. miesto pre najkrajšiu obec a organizátor súťaže Peter Jurík počas odovzdávania ocenení v súťaži na portáli  www.slovakregion.sk najkrajším obciam a mestám za rok 2018 v Bratislave 25. januára 2019. FOTO TASR – Jaroslav Novák

Na území Slovenska je 2927 samospráv, ktoré musia zabezpečovať rad originálnych a prenesených kompetencií. Z toho počtu je 141 so štatútom mesta. Obec Smižany má viac ako 9000 obyvateľov, stále však nie je mestom.

 

Obec Smižany v okrese Spišská Nová Ves už dávno spĺňa parametre na to, aby mohla získať štatút mesta, zatiaľ sa tak nestalo. Je to zámer?

Je to zaujímavá história. Smižany podľa všetkého už mestom boli, a to v 13. storočí a po revolúcii 1989 boli miestnou časťou Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti sú najväčšou samostatnou obcou na Slovensku. Samospráva mala záujem získať štatút mesta v roku 1998, ale vec sa nedotiahla do konca. V roku 2002 iniciovalo vedenie obce anketu, do ktorej sa však zapojilo iba 7,5 % obyvateľov a veľká väčšina z nich sa vyjadrila za to, aby zostali obcou. Ľudia sa asi báli zvýšenia daňových sadzieb i cien pozemkov, aspoň tak to bolo odkomunikované. Musím však povedať, že je to marketingovo zaujímavé, lebo sme najväčšia obec na Slovensku.

Na slovenské pomery ste obrovská dedina a to v tesnej blízkosti Spišskej Novej Vsi - ako vnímate potenciál medziobecnej spolupráce?

Sme v takmer spojení s okresným mestom a okolo nás sú obce, ktorých katastre zasahujú do národného parku (NP) a od toho sa odvíja aj spolupráca. Preto bolo výhodné vytvoriť napríklad mikroregión Slovenský raj. Obce sú bránami do NP a registrujeme napríklad veľmi dobrú spoluprácu v rámci inštitútu spoločných úradovní. Som presvedčená, že ak je vyvolaná takáto potreba spolupráce zdola, teda z prostredia obcí, tak to určite funguje.

Ako vnímate potenciál sociálnej ekonomiky z pohľadu samosprávy? Vidíte v tom budúcnosť, alebo sme stále v situácii, že sa v tejto téme stále hľadáme?

Je to zaujímavá téma hlavne pre regióny s vysokou nezamestnanosťou, kde žijú ľudia menej uplatniteľní na pracovnom trhu. Takýto systém môže byť teda veľkou pomocou pre občana. Ak mesto či obec poskytuje takúto službu sociálnej ekonomiky, nepochybne rastie. Ako obec staviame lacnejšie, opravujeme lacnejšie a rýchlejšie.

V Smižanoch máte zriadený inštitút obecnej firmy – ako sa mu darí?

Od júna 2019 máme zriadený integračný podnik, teraz funguje ako samostatná s.r.o. Podľa mňa by bolo potrebné prehodnotiť investičnú pomoc pre takéto podniky, možno viac komunikovať so zástupcami sociálnych podnikov, aby to bolo prínosom. Nazdávam sa, že spolupráca obcí by mala fungovať aj v tejto oblasti, lebo malé dediny dokážu len ťažko manažovať prácu pre sociálne podniky.

Pozrite si reláciu SAMOSPRÁVA TU A TERAZ s Michalom Kaliňákom a jeho hosťkou.

https://www.teraz.sk/regiony/smizany-by-privitali-viac-spoluprace/545621-clanok.html

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

13. máj - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta v Kremnica

15. máj - Otvorenie letnej turistickej sezóny v Skalici

Turistická a informačná kancelária mesta

15. máj - Volkswagen už 30 rokov „made in Slovakia“

Sprístupnenie výstavy STM - Múzeum dopravy Bratislava