Mesto Poprad pomôže invalidom s kontajnermi
Požiadavku však musia občania nahlásiť na výdajnom mieste na Hraničnej ulici.

10.05.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Osobám ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP) a seniorom nad 70 rokov vyjde samospráva v Poprade pri distribúcii kontajnerov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v ústrety. Hovorca mesta Marián Galajda informoval, že obyvatelia rodinných domov si ich môžu vyzdvihovať v zbernom dvore na Hraničnej ulici až do konca mája počas pracovných dní od 7. do 19. hodiny a v soboty od 10. do 15. hodiny. Seniorom a zdravotne postihnutým samospráva hnedé kontajnery na požiadanie privezie. 

Požiadavku však musia títo občania nahlásiť na výdajnom mieste na Hraničnej ulici, prípadne na telefónnom čísle 052/7895857. Rozvoz nádob sa bude následne robiť postupne po zhrnutí všetkých požiadaviek. Konateľ spoločnosti Brantner v Poprade Rastislav Skokan upozornil, že pri preberaní zbernej nádoby je potrebné predložiť občiansky preukaz, prípadne preukaz ŤZP. 

Pri popradských rodinných domoch pribudne dohromady 3050 kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad. Ide o súčasť projektu rozšírenia triedeného zberu zeleného odpadu zo záhrad, prípadne aj suchého kuchynského bio odpadu z prípravy jedál, ktorým sa mesto uchádzalo o prostriedky z operačného programu Kvalita životného prostredia. Zo štrukturálnych fondov napokon radnica získala 734.000 eur, zvyšných 38.000 eur zaplatí zo svojho rozpočtu.

„Mesto Poprad zvažovalo všetky možnosti pre distribúciu nádob na biologický odpad tak, aby boli zohľadnené podmienky projektu aj možnosti občanov. V jednotlivých mestských častiach nemáme také zázemie, aby sme dokázali uskladniť a distribuovať nádoby, preto sa pristúpilo k centrálnemu rozdávaniu nádob v zbernom dvore na Hraničnej ulici, ktorý z hľadiska priestoru a času vydávania ponúkal najlepšie podmienky," dodal Slavomír Karabinoš z oddelenia strategického rozvojového manažmentu Mestského úradu v Poprade. Koncom mája mesto priebeh projektu vyhodnotí a v júni dostanú obyvatelia rodinných domov zberný kalendár na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

15.februára - Koncert Modré hory

Košice, Tabačka Kulturfabrik

15.februára - Slovenský kozmonaut I. Bella

20. výročie letu Nitra

16.februára - Krňačkové preteky

Tradičné podujatie Heľpa