Ďalšie peniaze na zimák v Bánovciach and Bebravou
Samospráva mesta vyčlení na dostavbu  ďalších 400.000 eur.

09.05.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Radnica odhadla, že potrebuje ešte ďalších 500.000 eur, aby bolo športovisko možné skolaudovať a uviesť do prevádzky. "Dostavba zimného štadióna je tieňom z minulosti, ktorý nás prenasleduje. Stále verím, že ešte na ňu získame mimorozpočtové zdroje, ale už sme pristúpili na variant, že sa mesto s touto investíciou popasuje z vlastných zdrojov. Poprípade, ak to bude nutné, zabezpečíme úver na zvyšnú časť," ozrejmil pre TASR primátor mesta Marián Chovanec. 

Mesto už pred časom zabezpečilo úpravu projektovej dokumentácie, pričom z nej odstránilo investície, ktoré nie sú nevyhnutné na skolaudovanie stavby. "Nosným prvkom je požiarny projekt, aby bolo naplnené všetko podľa projektovej dokumentácie pre požiarnu ochranu, samozrejme, vzduchotechnika a ďalšie prvky bezpečnostného charakteru, ktoré musíme urobiť. Potom už sú to omietky a všetky stavebné práce potrebné na dokončenie budovy," priblížil primátor.  

Financie na dostavbu štadiónu vo výške 400.000 eur pôjdu z rezervného fondu mesta, ďalších 500.000 eur by malo mesto zabezpečiť z úveru. "Ak ho chceme otvoriť najbližšiu sezónu, iné riešenie nám nezostáva a budeme musieť siahnuť po úverových zdrojoch. Prioritou je skolaudovať zimný štadión a spustiť ho do prevádzky. Akákoľvek ďalšia časová os, ktorá by to zbrzdila dostavbu, by bola viac škodou ako osohom. Hrozí, že každý rok, pokiaľ sa nebudeme venovať tejto problematike, pocíti budova chátranie a poškodzovanie prvkov, ktoré už na štadióne sú," dodal Chovanec. 

Vyčlenenie financií z rezervného fondu na investičnú akciu bolo súčasťou zmeny programového rozpočtu mesta na tento rok, ktorú na svojom rokovaní koncom apríla schválili bánovskí mestskí poslanci. Tá počíta i so zapojením ďalších zdrojov z rezervného fondu do rozpočtu. Na obnovu domu opatrovateľskej služby dá mesto ďalších 3300 eur, na projekt vzduchotechniky na štadióne pôjde 4000 eur a na rekonštrukciu priestorov v Základnej škole Gorazdova pre komunitné centrum 50.000 eur. 

Vyšší výnos dane od fyzických osôb v sume asi 60.000 eur použije mesto na mzdy, odvody, energie, transfery na odchodné a odstupné v rámci prevádzky materských škôl. Ďalších vyše 14.000 eur z tohto vyššieho príjmu pôjde na opravu miestnej komunikácie v Horných Ozorovciach. Štvrtá zmena rozpočtu počíta so zvýšením príjmov, ako i výdavkov zhodne o sumu 1.152.536,02 eura. Po zmene je rozpočet vyrovnaný, a to vo výške 15.867.756,34 eura.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava