Vo Svidníku dostane takmer 900 rodín domácu kompostáreň.
Mesto uspelo so svojim projektom v oblasti separácie biologického odpadu. 

07.05.2018 | Prešovský kraj | Autor: K.Mudríková

Ako informovala hovorkyňa tamojšej radnice Kristína Tchirová, mesto získa na kompostárne nenávratný finančný príspevok 100.000 eur z ministerstva životného prostredia ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia. 

„V meste Svidník je 861 domácností, ktoré žijú v rodinných domoch, a ktoré budú mať nárok na pridelenie kompostárne. Rovnako sa ráta aj s novostavbami, ktoré budú v priebehu roka dokončené, a môžu si tiež nárokovať na pridelenie domácej kompostárne. V priebehu najbližších týždňov sa predpokladá podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok, a následne sa budú pripravovať podklady na vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa kompostární,“ uviedla hovorkyňa. 

Svidník je podľa nej v súčasnosti mimoriadne úspešný pri podpore svojich mikroprojektov zo zdrojov Európskej únie. Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovenko 2014-2020 má schválených päť projektov s poľskými partnermi.  

„Svidník má strategickú polohu blízko poľských hraníc, a aj z tohto dôvodu sa nám doposiaľ darilo získavať dotácie a veríme, že budeme úspešní aj naďalej. Schválené projekty sú v oblasti turizmu, udržiavania prírodného bohatstva a environmentálnej výchovy. Našimi partnermi sú okresy (powiaty) Jaroslawski a Rzeszowski, mesto Jaroslaw a dve agentúry,“ spresnila Tchirová.

Samospráva začína tiež so zatepľovaním a rekonštrukciou materských škôl, na čo rovnako získala finančné zdroje z eurofondov. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany