Topoľčany pripravujú projekt zdieľaných elektrobicyklov
Chcú ním nahradiť časť dopravy.

18.03.2021 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

Mesto Topoľčany pripravuje projekt zdieľaných bicyklov. Mestskí poslanci na svojom zasadnutí v stredu schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na realizáciu projektu, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci i zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie zo strany žiadateľa vo výške 9000 eur, čo predstavuje päť percent zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške 180.000 eur. Poslanci zároveň schválili zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Zámer realizácie projektu zdieľaných bicyklov v Topoľčanoch odobrilo mestské zastupiteľstvo už v októbri minulého roka, uznesenie však nezahŕňalo zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z mestského rozpočtu.

„Preto bolo potrebné zrušiť pôvodné uznesenie a následne schváliť nové tak, aby reflektovalo na požiadavky výsledkov formálnej kontroly žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo strany riadiaceho orgánu,“ zdôvodnila projektová manažérka Katarína Polonská.

Vybudovanie zdieľaného systému bicyklov bude spočívať v osadení cyklostojanov a špeciálne upravených elektrobicyklov v lokalitách, ako sú stredné školy, kúpalisko, športoviská, autobusová a železničná stanica. Podľa primátorky Alexandry Gieciovej umožní takýto systém cyklodopravy čiastočne alternovať mestskú hromadnú dopravu a zároveň aj eliminovať využitie automobilovej dopravy na území mesta. Podľa štúdie by malo byť v Topoľčanoch vybudovaných osem stojísk, kde by mohlo byť umiestnených celkovo 50 elektrobicyklov.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina