Vtedy: Bača z Liptovskej Porúbky rezbárom 
Peter Slosiar patril medzi najvýznamnejších slovenských ľudových umelcov.

07.05.2018 | Žilinský kraj | Autor: Z.Hausová

Bývalý bača po odchode do dôchodku postupne zdokonaľoval svoje rezbárske umenia a od výroby úžitkových predmetov používaných na salaši, prešiel k tvorbe v duchu tradície slovenského ľudového umenia predovšetkým s estetickým cieľom.

Medzi jeho najpozoruhodnejšie práce patrili črpáky a to nielen liptovské, ale aj detvianskeho a gemerského typu. Pri výzdobe ucha črpákov uplatňuval rôzne architektonické prvky i figurálne motívy a pod. Ďalšie diela ľudového rezbárskeho umenia s vysokými výtvarnými hodnotami, ktoré vytváral Peter Slosiar sú figurálne a plastické drevorezby. Postavičky pastierov, valachov, hudobníkov, drevorubačov a iných vrchárov pri práci i pri zábave, stvárňuval do javorového a lipového dreva.

 

               

FOTO: Peter Slosiar pri práci v rezbárskej dielni. Foto: archív TASR/5. mája 1987.

 

              

FOTO: Figurálne motívy patria k najobľúbenejším dielam Petra Slosiara. Foto: archív TASR/5. mája 1987.

 

Z rúk rezbára Petra Slosiara vychádzali predmety s veľkou umeleckou hodnotou, skutočné klenoty súčasného ľudového umenia, ktoré sú súčasťou nejedného múzea a galérie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

              

FOTO: Niektoré dokončené diela Petra Slosiara. Foto: archív TASR/5. mája 1987.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov