Bytový dom Xenón čaká rekonštrukcia
Renovácia domu s opatrovateľskou službou na sídlisku Juh v Poprade.

04.05.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Objekt bol odovzdaný do užívania pred 39 rokmi. Teraz ho čaká postupná rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov. „V roku 2015 bola zrealizovaná rekonštrukcia exteriéru bytového domu  -prestavba strešného plášťa, zateplenie obvodových múrov a prestavba vstupov. O rok neskôr pokračovala rekonštrukcia druhou etapou, v rámci ktorej sa zrealizovala prestavba výťahov a vnútorných spoločných priestorov,“ priblížila Iveta Borňáková z odboru správy majetku na Mestskom úrade v Poprade.

Samotné byty v bytovom dome sú stále v pôvodnom stave a podľa radnice je nutná ich rekonštrukcia. Ďalším dôvodom k obnove je skutočnosť, že z revíznej správy vyplýva povinnosť rekonštrukcie nevyhovujúcich elektrických rozvodov.

„Túto rekonštrukciu zrealizujeme postupne tak, aby sme minimalizovali obmedzenia pre obyvateľov. Budeme rekonštruovať vždy len vrátené byty pred ich odovzdaním novému nájomcovi,“ dodala Borňáková. Na realizáciu uvedenej investičnej akcie schválili mestskí poslanci v tomto roku sumu 100.000 eur.

„V uvedenom bytovom dome mesto poskytuje opatrovateľskú službu a bývanie občanom, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok tak, aby si mohli aspoň čiastočne zabezpečovať svoje životné potreby pri zachovaní vlastného súkromia,“ doplnil hovorca mesta Poprad Marián Galajda. V Xenóne je 105 bytov, z toho 70 jednoizbových bytov a 35 garsónok. Nachádza sa tam tiež jedáleň, denné centrum, telocvičňa, kaplnka a ambulancia praktického lekára.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava