Handlová chce vynoviť materskú školu
Mesto plánuje na rekonštrukciu materskej školy využiť peniaze z regionálneho operačného programu.

17.01.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: Ján Lašák

Zvýšenie kapacity či rekonštrukciu jednej z budov materskej školy (MŠ) v Handlovej by mal priniesť projekt Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v Handlovej. Na jeho realizáciu získa samospráva financie z Integrovaného regionálneho operačného programu.

"V rámci projektu budeme realizovať päť hlavných aktivít. Prvá a piata bude realizovaná na elokovanom pracovisku MŠ na Dimitrovovej ulici, kde sa na jednej strane zateplí celá budova, fasáda, zateplí sa strecha, vymenia sa okná, upraví sa jej okolie a vybuduje sa bezbariérový prístup," načrtol Peter Cagáň z referátu regionálneho rozvoja a strategického plánovania Mestského úradu v Handlovej.

Doplnil, že v škôlke bude navyše zrekonštruovaný celý vrchný priestor. Na Základnej škole Morovnianska cesta v rámci druhej aktivity plánujú vybudovať nové elokované pracovisko, ktoré by mohlo navštevovať 20 detí.

Treťou aktivitou projektu je podľa neho vybudovanie detských ihrísk v areáli spomínaných škôl, štvrtou je zakúpenie interiérového vybavenia, počítačov a interaktívnych tabúľ do oboch inštitúcií.

Nenávratný finančný príspevok (NFP) schválilo mestu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 257.000 eur, celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú vyše 270.500 eur. Samospráva sa bude na financovaní podieľať sumou 13.500 eur.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť ešte v novembri minulého roka. Radnica plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa prác v dohľadnom čase, pričom ich realizáciu predpokladá v letných mesiacoch.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

25. november - Slávnostné otvorenie Vianočných trhov

Bratislava, Hlavné námestie

26. november - Dedinské driapačky

Nedožery-Brezany

27. november - Devínsky peceň

Súťaž o najchutnejší doma upečený chlieb, Devín