Zlaté Moravce sa pripravujú na otvorenie škôl a škôlok

04.03.2021 | Nitriansky kraj | Autor: TASR

V Zlatých Moravciach by sa mali od pondelka 8. marca otvoriť materské školy (MŠ) a triedy prvého stupňa základných škôl. Ako informoval krízový štáb mesta, v prevádzke budú aj školské jedálne a školské kluby detí.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý bude sprevádzať dieťa do školy, musí predložiť čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie staršieho ako sedem dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Zároveň zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní, pri práci z domu je tiež povinný vyplniť čestné vyhlásenie,“ uvádza sa vo vyhlásení krízového štábu mesta, ktorý zasadal v stredu 3. marca.

Škôlky sa budú v Zlatých Moravciach otvárať iba v prípade, že v nich bude prihlásených minimálne desať detí. „MŠ, v ktorej nebude prihlásený dostatočný počet detí, nebude otvorená a rodičia môžu po dohode s riaditeľkou škôlky umiestniť svoje dieťa do inej MŠ v meste,“ konštatoval krízový štáb.

Zároveň informoval, že prostredníctvom okresného úradu boli pre pedagógov škôl dodané ochranné pomôcky. Ide o päť rúšok, jeden respirátor a jeden ochranný štít na jedného pedagóga, ďalšie respirátory budú dodané neskôr. „Okrem toho bolo na základe žiadosti krízového štábu mesta dodaných z Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 600 kusov jednorazových rúšok,“ uviedol krízový štáb.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina