TSK investuje do oblasti sociálnych služieb viac ako 1,8 milióna eur
Najviac peňazí pôjde do CSS Jesienka v Myjave.

03.03.2021 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

Ilustračné foto.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) investuje v tomto roku do zariadení sociálnej starostlivosti viac ako 1,8 milióna eur. Informovala o tom Beáta Tichá, poverená riadením odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK.

Najväčší objem financií, takmer 584.000 eur, investuje kraj do Centra sociálnych služieb (CSS) Jesienka v Myjave, kde plánuje zrekonštruovať pavilón B a vonkajší vodovod, kanalizáciu a teplovody. Modernizácia bude pozostávať z výmeny okien a dverí, zateplenia celého objektu aj strechy budovy či novej elektroinštalácie a osvetlenia. Opravou vodovodu, kanalizácie a teplovodov sa odstráni havarijný stav.

„Z dôvodu zabezpečenia ochrany CSS Kolonka v Púchove pred požiarmi investuje župa ďalších viac ako 529.000 eur do protipožiarnej bezpečnosti a prístavby evakuačného výťahu k budove zariadenia. Ďalšou investičnou akciou kraja v oblasti sociálnych služieb bude rekonštrukcia technológie kotolne v CSS Nádej Dolný Lieskov v Považskobystrickom okrese za 190.000 eur,“ doplnila Tichá.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci