V ZOS na Južnej triede vzniklo karanténne centrum

15.01.2021 | Košický kraj | Autor: TASR

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v bytovke na Južnej triede v Košiciach funguje ako karanténne centrum. V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu slúži novým prijímateľom sociálnej služby na dodržanie desať- až 14-dňovej karantény pred nástupom do zariadenia sociálnej služby (ZSS). Na svojej webovej stránke o tom informuje mesto Košice.

„Až po skončení karantény, ktorú prijímateľ sociálnej služby absolvuje v karanténnom centre a potvrdení negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, môže byť prijímateľ umiestnený do príslušného ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,“ vysvetlila riaditeľka Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) Zdenka Sloviková, pod ktorú ZOS na Južnej triede patrí. Ako doplnila, pri nástupe do ZSS v meste sa prijímateľ preukáže potvrdením o zdravotnom stave. Takisto musí dokladovať, že mu bola ukončená karanténa a nemá nariadené ďalšie karanténne opatrenia, či už pre nový koronavírus alebo iné infekčné ochorenie.

Vlani na jeseň uvedenú budovu zrekonštruovala košická firma približne za 116.000 eur. Oproti predpokladanej hodnote zákazky mesto ušetrilo vo verejnom obstarávaní viac ako 30 percent sumy. Obnova sa týkala dispozičných zmien a stavebno-technických úprav jestvujúceho zariadenia.

 „V rámci rekonštrukčných prác dostali nový šat hygienické zariadenia vrátane nových rozvodov zdravotno-technickej inštalácie, elektrorozvodov a sociálne zariadenia vrátane celého príslušenstva. Sú tam aj nové podlahy, maľby izieb a chodby či požiarna inštalácia,“  spresnilo mesto s tým, že všetky priestory sú debarierizované a riešené v súlade s požiadavkami pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Zámerom podľa neho bolo, aby ZOS zodpovedalo nielen platným normám pre ZSS, ale aj požiadavkám pre fungovanie karanténneho centra v krízovom období. Prijímatelia sociálnej služby v ZOS môžu byť umiestnení v štyroch jednoposteľových a štyroch dvojposteľových izbách s hygienickým vybavením. Celková kapacita izieb je 12 lôžok pri fungovaní ZOS a osem lôžok v prípade využitia ZOS ako karanténneho centra.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29