Rekonštrukcia Hrnčiarskej ulice  je jednou z priorít Stropkova
Pokračovať chcú v rozširovaní siete verejného osvetlenia.

pred 5 dňami | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Druhá etapa rekonštrukcie ulice Hrnčiarskej od križovatky so Športovou po Poštovú ulicu je jednou z investičných priorít mesta Stropkov v roku 2021. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Peter Novák, naplánovaná je aj revitalizácia priestranstva pred mestským úradom a samospráva je blízko podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie na revitalizáciu mestského parku, kde boli úspešní v cezhraničnom projekte s poľským mestom Bobowa. V rámci modernizácie odpadového hospodárstva plánujú vybudovať minimálne jedno nové stojisko polopodzemných kontajnerov.

"Pokračovať chceme v rozširovaní siete verejného osvetlenia na uliciach Mlynská, Šandalská a Šarišská. Zamerať sa plánujeme aj na bytovú výstavbu. V réžii mesta chceme postaviť byty v rámci nadstavby obchodného domu Mier a záujem postaviť nové byty registrujeme aj od niekoľkých súkromných subjektov," povedal primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Rekonštruovať by sa malo ihrisko s umelou trávou v areáli Základnej školy na Mlynskej ulici a pripravujú aj rozšírenie Materskej školy v Bokši. V mestskej časti Sitníky chce samospráva pokračovať v protipovodňových opatreniach.

"V rámci dlhodobého projektu spojenia Stropkova a Svidníka cyklochodníkom by sme v roku 2021 mali urobiť prvý krok, a to spracovať projektovú dokumentáciu na túto stavbu, na ktorú máme vyčlenených 50.000 eur. Nové využitie by mali nájsť viaceré budovy vo vlastníctve mesta – napríklad bývalá ľudová škola umenia na ulici Mládeže či objekt pri kúpalisku, ktorý bol využívaný ako fitnescentrum a naposledy slúžil ako bar," dodal Brendza.