Najlepší zväzáci sú v Oravskom Podzámku
Školská organizácia Československého zväzu mládeže pri Poľnohospodárskej škole technickej v Oravskom Podzámku patrí medzi najlepšie v Dolnokubínskom okrese.

16.01.2018 | Žilinský kraj | Autor: Ján Lašák

Najaktívnejší je 60-členný hudobno-spevácky krúžok, pre ktorý zakúpili teraz za 11.000 Kčs hudobné nástroje. V zimnom čase sa pripravujú na okresnú prehliadku ľudovej umeleckej tvorivosti, v ktorej sa už minulý rok čestne umiestili. S triednou organizáciou v 1. A triede vzorne spolupracuje profesorka Božena Ptáková, ktorá vyučuje dejepis a zemepis. Pod jej vedením nacvičia zväzáci hru Jána Skalku Puknutý mliečnik.

 

               

S triednou organizáciou v 1. A triede vzorne spolupracuje profesorka Božena Ptáková, ktorá vyučuje dejepis a zemepis. Pod jej vedením nacvičia sväzáci hru Jána Skalku Puknutý mliečnik. Foto: archív TASR,  11. 1. 1957

 

 

             

 

Základom úspešnej práce školskej organizácie sú triedne výbory ČSM. V 1. A triede vedie triedny výbor Ján Grajciar, ktorý patrí medzi vzorných zväzákov.  Na zasadnutí sa zúčastňuje aj prof. Božena Ptáková. Foto: archív TASR,  11. 1. 1957

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

25. november - Slávnostné otvorenie Vianočných trhov

Bratislava, Hlavné námestie

26. november - Dedinské driapačky

Nedožery-Brezany

27. november - Devínsky peceň

Súťaž o najchutnejší doma upečený chlieb, Devín