Tradičná púť v Nitrianskej Blatnici už cez víkend
Stovky pútnikov absolvujú v nedeľu 29. apríla púť k sv. Jurajovi.

25.04.2018 | Nitriansky kraj | Autor: D.Svelková

Tradičná púť s takmer 500-ročnou históriou vyvrcholí svätou omšou pri Rotunde sv. Juraja. Celebrovať ju bude vojenský ordinár biskup František Rábek. Súčasťou púte bude kultúrno-spoločenský program v areáli rotundy, ktorý zabezpečia pesničkárka Sima Martausová, mužský spevácky zbor Mužáci Moravia a ľudová hudba Bojňanci. Svätojurajská púť, ktorej tradícia siaha do roku 1530 a prerušiť ju nedokázal ani bývalý režim, je súčasťou Dní obce Nitrianska Blatnica, ktoré sa začínajú stavaním mája v piatok 27. apríla. TASR o podujatí informovalo vedenie obce.

Rotunda svätého Juraja pri Nitrianskej Blatnici získala cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016. Je najstaršou pamiatkou svojho druhu na Slovensku, čo potvrdil sedem rokov trvajúci reštaurátorský výskum. Ten dokázal, že ide o pamiatku stojacu už v čase Veľkomoravskej ríše. Reštaurátorský výskum sa začal v roku 2010 pod vedením akademického maliara Jozefa Doricu. Dôležitým bol nález pôvodného predrománskeho okna a latinského konsekračného kríža, ktorý pochádza z najstaršieho obdobia existencie rotundy. Tieto nálezy potvrdzovali, že Rotunda svätého Juraja stála už v časoch Veľkej Moravy. 

Toto datovanie potvrdila aj analýza vo Výskumnom centre na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Univerzity Komenského v Bratislave. „Z hľadiska typológie ako rotundy, je to najstaršia stojaca rotunda na Slovensku, môžeme to konštatovať aj v širšom kontexte strednej Európy. Základov rotúnd existuje ďaleko viac, ale s pôvodnými múrmi zachovanými až do výšky takmer sedem metrov je to jediný takto zachovaný objekt," skonštatoval Dorica. O záchranu schátranej pamiatky sa pričinili členovia Občianskeho združenia Rotunda Jurko, ktoré vzniklo v roku 2001. Spolu s obecným úradom v Nitrianskej Blatnici sa stalo hlavným organizátorom revitalizácie vzácneho objektu a jeho okolia.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

2. júna - Župný trh vo Zvolene

Zvolen, Námestie SNP

3. júna - Huncútsky deň v skanzene

Svidník, skanzen SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry

4. júna - Detský Slanický ostrov umenia

Dobrodružná výprava za umením a zábavou Slanická Osada