Obec by chcela renovovať strelnicu Jaminá
 Rudno nad Hronom plánuje získať miestnu strelnicu Jaminá do svojho vlastníctva.

25.04.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Vodnáková

 "Sme asi vo finále, čo sa dalo, sme vykúpili, a teraz nám ostáva posledný pán, s ktorým máme predbežnú dohodu, že dôjde k zámennej zmluve a celý areál sa dostane do výlučného vlastníctva obce," priblížil starosta Marián Šurjanský s tým, že chýbať bude už len prístupová cesta, tú by však chceli vysporiadať počas pozemkových úprav. 

Podľa starostu bola budova strelnice postavená ešte za bývalého režimu v rámci akcie Z a to bez toho, že by boli pozemky pod ňou vysporiadané. Po revolúcii sa dostala do majetku obce, no pozemky ostali v súkromnom vlastníctve. 

"Bolo teda treba pootvárať dedičské konania, nájsť dedičov a areál dať geometricky zamerať a vykúpiť, nakoľko obec nemôže investovať finančné prostriedky do majetku, ktorý nie je jej," podotkol s tým, že areál nutne potrebuje renováciu. Keďže strelnica nebola obecná, nemohli na jej obnovu žiadať ani o dotácie. 

Strelnica Jaminá spája Rudno nad Hronom aj s jeho nemeckou partnerskou obcou Langeneichstädt, ktorá má tiež aktívny strelecký klub. V roku 2003 podpísali obe dediny dohodu o partnerstve medzi ich streleckými organizáciami. Strelnica v nemeckom Langeneichstädte je však podľa starostu neporovnateľne lepšia a preto by chceli zlepšiť podmienky aj na tej v Rudne nad Hronom. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

2. júna - Župný trh vo Zvolene

Zvolen, Námestie SNP

3. júna - Huncútsky deň v skanzene

Svidník, skanzen SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry

4. júna - Detský Slanický ostrov umenia

Dobrodružná výprava za umením a zábavou Slanická Osada