Trnavská univerzita vydala knihu k 385. výročiu založenia
Čitateľ v nej nájde texty o historických budovách.

19.11.2020 | Trnavský kraj | Autor: TASR

K 385. výročiu založenia Trnavskej univerzity (TU) vyšla kniha Múdrosť si vystavala chrám. Vydal ju Ústav dejín TU s podtitulom Budovy Trnavskej univerzity v Trnave, zaoberá sa historickými objektmi školy i súčasnými sídlami jej fakúlt a univerzitných pracovísk. K novembrovému výročiu pripravil ústav aj výstavu fotografií s touto tematikou. Informoval o tom Matúš Demko z oddelenia pre marketing a PR TU.

Kniha editorky Henriety Žažovej je rozdelená na dve časti. V prvej sa čitateľ dozvie o historickej topografii a formovaní univerzitného areálu TU (1635 – 1777). Je výsledkom riešenia grantového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied. V druhej časti vedúci ústavu Marián Manák prináša prehľad o sídlach fakúlt a o spôsobe ich nadobudnutia a využitia.

Do kolektívneho diela spolu ôsmich autorov prispela Žažová výskumom vo viacerých archívoch, napríklad v Štátnom archíve v Trnave, Centrálnom archíve Spoločnosti Ježišovej v Ríme či Maďarskom národnom archíve v Budapešti. "Objavovanie doposiaľ neznámych dokumentov k dejinám výstavby univerzity je vzrušujúca detektívna práca. Z každého nového faktu sa nesmierne teším, na strane druhej sa často stáva, že prejdem mnoho škatúľ písomností a žiadne nové údaje sa k danej téme nepodarí objaviť," opísala Žažová, ktorá sa už tri roky venuje práve architektonickému areálu TU, ktorý nemá na Slovensku obdobu.

Historické objekty TU boli sústredené do univerzitného komplexu, ktorý je v súčasnosti ako celok národnou kultúrnou pamiatkou. Pozostával z univerzitného areálu s fakultami a Kostola sv. Jána Krstiteľa na dnešnom Univerzitnom námestí, ďalej budovy lekárskej fakulty, Adalbertina – konviktu pre ubytovanie chudobných študentov, Rubrora - generálneho seminára na výchovu kňazov z celého Uhorska, Mariana - seminára s reprezentatívnou divadelnou sálou, šľachtického konviktu na ubytovanie študentov z radov aristokracie a Stefanea- seminára sv. Štefana, najstaršieho bohosloveckého ústavu v Uhorsku.

TU v súčasnosti vlastní iba dva z týchto historických objektov pôvodnej univerzity - Adalbertinum  a budovu lekárskej fakulty. K súčasnej univerzite patria jednotlivé fakulty na viacerých miestach Trnavy, tiež sídlo TU v susedstve Univerzitného námestia, budova študentského domova pomenovaná po zakladateľovi TU, kardinálovi Petrovi Pázmaňovi, a v budúcnosti sa po prestavbe plánuje využitie bývalého kina Sloboda na Rázusovej ulici a Adalbertina.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29