Noví obyvatelia V. Šariša získajú od mesta peňažnú poukážku
Bude mať hodnotu 200 eur.

14.10.2020 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Každý nový obyvateľ Veľkého Šariša dostane od mesta peňažnú poukážku, ktorú môže využiť v obchodoch, pri platení daní, poplatkov, alebo na zaplatenie nájmu. Na poslednom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci.

"Pri prvom prihlásení sa občana na trvalý pobyt mu mesto poskytne jednorázovo mestské nákupné poukážky v hodnote 200 eur. Pri narodení dieťaťa dostane rodič poukážky v hodnote 200 eur a pri prvom nástupe dieťaťa na základnú školu v meste v hodnote 100 eur," uviedol hlavný ekonóm mesta Miroslav Hudák.

To isté platí aj pri prvom nástupe na Základnú umeleckú školu a pri prvom nástupe dieťaťa na vykonávanie športu v športovom klube, ktorý má sídlo na území mesta. Obyvateľovi mesta staršiemu ako 70 rokov mesto každoročne v decembri poskytne mestskú nákupnú poukážku s hodnotou 20 eur.

Je možné ich uplatniť len na území Veľkého Šariša. "Poukážky môžu ľudia použiť na nákup výrobkov a služieb u subjektov, ktorých obchodné a iné predajné miesta sa nachádzajú na území mesta. Sú označené nálepkou obsahujúcou erb, názov mesta a nápis Som hrdý Veľkošarišan. Ďalej na zaplatenie daní, poplatkov a iných úhrad vyberaných mestom. Rovnako na pomoc a podporu činnosti subjektov, ktoré sú zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií, ktoré majú sídlo na území mesta," doplnil Hudák.

 Veľkošarišania môžu spomenuté poukážky použiť tiež na uhradenie tovarov alebo služieb poskytnutých mestskými organizáciami, a to vrátane nájomného, zaplatenia poplatkov a iných úhrad za výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú sídlo alebo prevádzkujú zdravotnícke zariadenie na území mesta.

 Mesto prijalo zároveň opatrenia, aby nebolo možné všeobecne záväzné nariadenie zneužívať.