Trenčiansky kraj je slovenským lídrom v pestovaní kŕmnej repy
Uvádza sa v oficiálnych štatistikách.

13.10.2020 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) patrí v roku 2020 k slovenským lídrom v pestovaní kŕmnej repy a jahôd. Kraj je na popredných miestach aj v pestovaní uhoriek – nakladačiek.

Ako informoval riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš, napriek tomu, že Trenčiansky kraj vďaka rozlohe či kvalite pôdy nie je hlavnou produkčnou oblasťou najpestovanejších plodín na Slovensku, je najväčším pestovateľom kŕmnej repy na Slovensku. Až 30,6 % z plôch osiatych kŕmnou repou na Slovensku je práve na území TSK.

 „Trenčiansky región je na druhom mieste v rebríčku slovenských krajov v pestovaní jahôd. Na našom území sa nachádza až 23,5 % z plôch osiatych jahodami na Slovensku. Tiež 29 % plôch osiatych uhorkami nakladačkami je práve v Trenčianskom kraji, čo je druhá najväčšia rozloha v SR. Plochy vysiate cukrovou repou tvoria 14,3 % z plochy SR a radia kraj na tretie miesto za Trnavský a Nitriansky kraj,“ uviedol Arpáš.

V TSK je v roku 2020 osiatych poľnohospodárskymi plodinami 87.292 hektárov ornej pôdy, čo predstavuje iba 6,5 % podiel z celkovej osevnej plochy Slovenska. Najväčšiu rozlohu - až 51,9 % ornej pôdy v rámci kraja predstavujú obilniny, prevládala pšenica, jačmeň (predovšetkým sladovnícky) a kukurica. Štvrtinu osiatych plôch kraja tvoria objemové krmoviny, z nich najmä lucerna a kukurica vrátane jej miešanky na zeleno a siláž. Sedminu z osevu predstavujú olejniny hlavne repka, sója a slnečnica.

„Z využívanej poľnohospodárskej pôdy v Trenčianskom kraji tvorí 63,6 % orná pôda, na ktorú sa vysievajú poľnohospodárske plodiny. Zaujímavosti nájdeme aj v iných kategóriách využívanej poľnohospodárskej pôdy, napríklad chmeľnice sa nachádzajú už len na území Trenčianskeho kraja a výmera ovocných sadov v kraji je druhá najväčšia medzi krajmi SR, tvorí 20,2 %,“ uzavrel Arpáš.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci