Košice by mali získať pôžičku 5,35 milióna eur
Mesto žiada o návratnú finančnú výpomoc.

13.10.2020 | Košický kraj | Autor: D.Semanová

Mesto Košice by malo získať návratnú finančnú výpomoc vo výške 5,35 milióna eur. Má ísť o kompenzáciu výpadkov dane z príjmov fyzických osôb, ktoré vznikli počas pandémie nového koronavírusu. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke,  zmluvu s Ministerstvom financií (MF) SR by malo uzavrieť tento týždeň.

Peniaze budú môcť Košice použiť výlučne a v plnom rozsahu na financovanie výkonu samosprávnych kompetencií. Mesto tak prefinancuje svoje bežné a kapitálové výdavky vrátane investícií do svojho majetku. Rezort má finančné prostriedky na účet mesta poslať najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy.

Košice by mali dlžnú sumu vrátiť v štyroch rovnomerných splátkach vo výške 1,336 milióna eur v rokoch 2024 až 2027. „Návratnú finančnú výpomoc z ministerstva sme mohli prijať pod podmienkou, že náš dlh neprekročí 50 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Mesto túto podmienku spĺňa, keďže aj po prijatí návratnej finančnej výpomoci a započítaní ostatných plánovaných úverov neprekročí náš dlh 30 percent tejto hodnoty,“ spresnila vedúca ekonomického oddelenia magistrátu mesta Košice Marta Kažimírová.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) odobrilo koncom júla uznesenie, ktorým schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR v maximálnej výške šesť miliónov eur na vykrytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v tomto roku. Mesto pripomína, že rezort môžu do konca mesiaca požiadať o rovnakú kompenzáciu aj košické mestské časti. Návratná finančná výpomoc môže v súhrnnej výške dosiahnuť 652.000 eur.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci